Shri Parshvanath Ji Ki Aarti

|| Aarti ||

Om Jai Paras Deva Swami,
Jai Paras Deva!
Sur Nar Munijan Tum
Charanan Ki Karte Nit Seva.

Paush Vadi Gyaras Kashi
Mein Anand Atibhari,
Ashvasen Vama Mata
Ur Leeno Avatari.
Om Jai Paras Deva Swami, Jai Paras Deva!

Shyamvaran Navahasta Kaay,
Pag Urag Lakhan Sohai,
Surakrit Ati Anupam Pa
Bhushan Sabka Man Mohai.
Om Jai Paras Deva Swami, Jai Paras Deva!

Jalte Dekh Naag Nagin Ko,
Mantra Navakar Diya,
Hara Kamath Ka Maan,
Gyan Ka Bhanu Prakash Kiya.
Om Jai Paras Deva Swami, Jai Paras Deva!

Maat Pita Tum Swami Mere,
Aas Karun Kiski,
Tum Bin Data Aur Na Koi,
Sharan Gahoon Jiski.
Om Jai Paras Deva Swami, Jai Paras Deva!

Tum Paramatma, Tum Adhyatma,
Tum Antaryaami,
Swarg-Moksha Ke Data Tum Ho,
Tribhuvan Ke Swami.
Om Jai Paras Deva Swami, Jai Paras Deva!

Deenbandhu Dukhaharan Jineshwar,
Tum Hi Ho Mere,
Do Shivdham Ko Vaas Daas,
Hum Dwaar Khade Tere.
Om Jai Paras Deva Swami, Jai Paras Deva!

Vipad-Vikaar Mitaao Man Ka,
Arz Suno Data,
Sevak Dwai-Kar Jod Prabhu Ke,
Charano Chit Laata.
Om Jai Paras Deva Swami, Jai Paras Deva!

Leave a Comment