Shri Yashodalala Aarti

॥ Shri Yashodalala Aarti ॥

Arati Karata Yasoda Prabhudita,
Phuli Anga Na Mata।
Bala Bala Kahi Dularavata
Ananda Magana Bhai Pulakata॥

Arati Karata Yasoda Prabhudita…

Subarana Thara Ratna Dipavali
Chitrita Ghrita Bhini bata।
Kala Sindura Duba Dadhi
Achchhata Tilaka Karata Bahu Bhamta॥

Arati Karata Yasoda Prabhudita…

Anna Chaturvidha Bibidha
Bhoga Dundubhi Bajata Bahu Jata।
Nachata Gopa Kumkuma
Chhirakata Deta Akhila Nagadata॥

Arati Karata Yasoda Prabhudita…

Barasata Kusuma Nikara Sura-Nara-Muni
Vrajajuvati Musakata।
Krishnadasa Prabhu Giridhara Ko
Mukha Nirakha Lajata Sasi Kanta॥

Arati Karata Yasoda Prabhudita…

Leave a Comment