Download HinduNidhi App
Misc

युगल सरकार की आरती

Yugal Sarkar Ki Aarti Hindi

MiscAarti (आरती संग्रह)हिन्दी
Share This

|| आरती ||

आरती प्रीतम , प्यारी की , कि बनवारी नथवारी की ।
दुहुँन सिर कनक – मुकुट झलकै ,
दुहुँन श्रुति कुंडल भल हलकै ,
दुहुँन दृग प्रेम – सुधा छलकै ,
चसीले बैन , रसीले नैन , गँसीले सैन ,
दुहुँन मैनन मनहारी की ।

दुहुँनि दृग – चितवनि पर वारी ,
दुहुँनि लट – लटकनि छवि न्यारी ,
दुहुँनि भौं – मटकनि अति प्यारी ,
रसन मुखपान , हँसन मुसकान , दशन – दमकान ,
दुहुँनि बेसर छवि न्यारी की ।

एक उर पीतांबर फहरै ,
एक उर नीलांबर लहरै ,
दुहुँन उर लर – मोतिन छहरै ,
कंकनन खनक , किंकिनिन झनक , नूपुरन भनक ,
दुहुँन रूनझुन धुन प्यारी की ।

एक सिर मोर – मुकुट राजै ,
एक सिर चूनरि – छवि छाजै ,
दुहुँन सिर तिरछे भल भ्राजै ,
संँग ब्रज – बाल , लाड़िली लाल , बाँह गल डाल ,
‘ कृपालु ‘ दुहुँन दृग चारी की ।

|| इति श्री युगल सरकार की आरती ||

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download युगल सरकार की आरती PDF

युगल सरकार की आरती PDF

Leave a Comment