Download HinduNidhi App
Misc

अन्नपूर्णा अष्टोत्तर शतनामावलिः

108 Names of Annapurna Devi Sanskrit

MiscAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)संस्कृत
Share This

|| अन्नपूर्णा अष्टोत्तर शतनामावलिः ||

ॐ अन्नपूर्णायै नमः
ॐ शिवायै नमः
ॐ देव्यै नमः
ॐ भीमायै नमः
ॐ पुष्ट्यै नमः
ॐ सरस्वत्यै नमः
ॐ सर्वज्ञायै नमः
ॐ पार्वत्यै नमः
ॐ दुर्गायै नमः
ॐ शर्वाण्यै नमः (10)

ॐ शिववल्लभायै नमः
ॐ वेदवेद्यायै नमः
ॐ महाविद्यायै नमः
ॐ विद्यादात्रै नमः
ॐ विशारदायै नमः
ॐ कुमार्यै नमः
ॐ त्रिपुरायै नमः
ॐ बालायै नमः
ॐ लक्ष्म्यै नमः
ॐ श्रियै नमः (20)

ॐ भयहारिण्यै नमः
ॐ भवान्यै नमः
ॐ विष्णुजनन्यै नमः
ॐ ब्रह्मादिजनन्यै नमः
ॐ गणेशजनन्यै नमः
ॐ शक्त्यै नमः
ॐ कुमारजनन्यै नमः
ॐ शुभायै नमः
ॐ भोगप्रदायै नमः
ॐ भगवत्यै नमः (30)

ॐ भक्ताभीष्टप्रदायिन्यै नमः
ॐ भवरोगहरायै नमः
ॐ भव्यायै नमः
ॐ शुभ्रायै नमः
ॐ परममङ्गलायै नमः
ॐ भवान्यै नमः
ॐ चञ्चलायै नमः
ॐ गौर्यै नमः
ॐ चारुचन्द्रकलाधरायै नमः
ॐ विशालाक्ष्यै नमः (40)

ॐ विश्वमात्रे नमः
ॐ विश्ववन्द्यायै नमः
ॐ विलासिन्यै नमः
ॐ आर्यायै नमः
ॐ कल्याणनिलायायै नमः
ॐ रुद्राण्यै नमः
ॐ कमलासनायै नमः
ॐ शुभप्रदायै नमः
ॐ शुभयै नमः
ॐ अनन्तायै नमः (50)

ॐ वृत्तपीनपयोधरायै नमः
ॐ अम्बायै नमः
ॐ संहारमथन्यै नमः
ॐ मृडान्यै नमः
ॐ सर्वमङ्गलायै नमः
ॐ विष्णुसंसेवितायै नमः
ॐ सिद्धायै नमः
ॐ ब्रह्माण्यै नमः
ॐ सुरसेवितायै नमः
ॐ परमानन्ददायै नमः (60)

ॐ शान्त्यै नमः
ॐ परमानन्दरूपिण्यै नमः
ॐ परमानन्दजनन्यै नमः
ॐ परायै नमः
ॐ आनन्दप्रदायिन्यै नमः
ॐ परोपकारनिरतायै नमः
ॐ परमायै नमः
ॐ भक्तवत्सलायै नमः
ॐ पूर्णचन्द्राभवदनायै नमः
ॐ पूर्णचन्द्रनिभांशुकायै नमः (70)

ॐ शुभलक्षणसम्पन्नायै नमः
ॐ शुभानन्दगुणार्णवायै नमः
ॐ शुभसौभाग्यनिलयायै नमः
ॐ शुभदायै नमः
ॐ रतिप्रियायै नमः
ॐ चण्डिकायै नमः
ॐ चण्डमथन्यै नमः
ॐ चण्डदर्पनिवारिण्यै नमः
ॐ मार्ताण्डनयनायै नमः
ॐ साध्व्यै नमः (80)

ॐ चन्द्राग्निनयनायै नमः
ॐ सत्यै नमः
ॐ पुण्डरीकहरायै नमः
ॐ पूर्णायै नमः
ॐ पुण्यदायै नमः
ॐ पुण्यरूपिण्यै नमः
ॐ मायातीतायै नमः
ॐ श्रेष्ठमायायै नमः
ॐ श्रेष्ठधर्मात्मवन्दितायै नमः
ॐ असृष्ट्यै नमः (90)

ॐ सङ्गरहितायै नमः
ॐ सृष्टिहेतवे नमः
ॐ कपर्दिन्यै नमः
ॐ वृषारूढायै नमः
ॐ शूलहस्तायै नमः
ॐ स्थितिसंहारकारिण्यै नमः
ॐ मन्दस्मितायै नमः
ॐ स्कन्दमात्रे नमः
ॐ शुद्धचित्तायै नमः
ॐ मुनिस्तुतायै नमः (100)

ॐ महाभगवत्यै नमः
ॐ दक्षायै नमः
ॐ दक्षाध्वरविनाशिन्यै नमः
ॐ सर्वार्थदात्र्यै नमः
ॐ सावित्र्यै नमः
ॐ सदाशिवकुटुम्बिन्यै नमः
ॐ नित्यसुन्दरसर्वाङ्ग्यै नमः
ॐ सच्चिदानन्दलक्षणायै नमः (108)

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download अन्नपूर्णा अष्टोत्तर शतनामावलिः PDF

अन्नपूर्णा अष्टोत्तर शतनामावलिः PDF

Leave a Comment