Download HinduNidhi App
Misc

বুধ অষ্টোত্তর শত নামাবলি

108 Names of Budha Bengali

MiscAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)বাংলা
Share This

|| বুধ অষ্টোত্তর শত নামাবলি ||

ওং বুধায নমঃ ।
ওং বুধার্চিতায নমঃ ।
ওং সৌম্যায নমঃ ।
ওং সৌম্যচিত্তায নমঃ ।
ওং শুভপ্রদায নমঃ ।
ওং দৃঢব্রতায নমঃ ।
ওং দৃঢফলায নমঃ ।
ওং শ্রুতিজালপ্রবোধকায নমঃ ।
ওং সত্যবাসায নমঃ ।
ওং সত্যবচসে নমঃ ॥ 10 ॥

ওং শ্রেযসাং পতযে নমঃ ।
ওং অব্যযায নমঃ ।
ওং সোমজায নমঃ ।
ওং সুখদায নমঃ ।
ওং শ্রীমতে নমঃ ।
ওং সোমবংশপ্রদীপকায নমঃ ।
ওং বেদবিদে নমঃ ।
ওং বেদতত্ত্বজ্ঞায নমঃ ।
ওং বেদাংতজ্ঞানভাস্বরায নমঃ ।
ওং বিদ্যাবিচক্ষণায নমঃ ॥ 20 ॥

ওং বিভবে নমঃ ।
ওং বিদ্বত্প্রীতিকরায নমঃ ।
ওং ঋজবে নমঃ ।
ওং বিশ্বানুকূলসংচারায নমঃ ।
ওং বিশেষবিনযান্বিতায নমঃ ।
ওং বিবিধাগমসারজ্ঞায নমঃ ।
ওং বীর্যবতে নমঃ ।
ওং বিগতজ্বরায নমঃ ।
ওং ত্রিবর্গফলদায নমঃ ।
ওং অনংতায নমঃ ॥ 30 ॥

ওং ত্রিদশাধিপপূজিতায নমঃ ।
ওং বুদ্ধিমতে নমঃ ।
ওং বহুশাস্ত্রজ্ঞায নমঃ ।
ওং বলিনে নমঃ ।
ওং বংধবিমোচকায নমঃ ।
ওং বক্রাতিবক্রগমনায নমঃ ।
ওং বাসবায নমঃ ।
ওং বসুধাধিপায নমঃ ।
ওং প্রসন্নবদনায নমঃ ।
ওং বংদ্যায নমঃ ॥ 40 ॥

ওং বরেণ্যায নমঃ ।
ওং বাগ্বিলক্ষণায নমঃ ।
ওং সত্যবতে নমঃ ।
ওং সত্যসংকল্পায নমঃ ।
ওং সত্যবংধবে নমঃ ।
ওং সদাদরায নমঃ ।
ওং সর্বরোগপ্রশমনায নমঃ ।
ওং সর্বমৃত্যুনিবারকায নমঃ ।
ওং বাণিজ্যনিপুণায নমঃ ।
ওং বশ্যায নমঃ ॥ 50 ॥

ওং বাতাংগায নমঃ ।
ওং বাতরোগহৃতে নমঃ ।
ওং স্থূলায নমঃ ।
ওং স্থৈর্যগুণাধ্যক্ষায নমঃ ।
ওং স্থূলসূক্ষ্মাদিকারণায নমঃ ।
ওং অপ্রকাশায নমঃ ।
ওং প্রকাশাত্মনে নমঃ ।
ওং ঘনায নমঃ ।
ওং গগনভূষণায নমঃ ।
ওং বিধিস্তুত্যায নমঃ ॥ 60 ॥

ওং বিশালাক্ষায নমঃ ।
ওং বিদ্বজ্জনমনোহরায নমঃ ।
ওং চারুশীলায নমঃ ।
ওং স্বপ্রকাশায নমঃ ।
ওং চপলায নমঃ ।
ওং জিতেংদ্রিযায নমঃ ।
ওং উদঙ্মুখায নমঃ ।
ওং মখাসক্তায নমঃ ।
ওং মগধাধিপতযে নমঃ ।
ওং হরযে নমঃ ॥ 70

ওং সৌম্যবত্সরসংজাতায নমঃ ।
ওং সোমপ্রিযকরায নমঃ ।
ওং সুখিনে নমঃ ।
ওং সিংহাধিরূঢায নমঃ ।
ওং সর্বজ্ঞায নমঃ ।
ওং শিখিবর্ণায নমঃ ।
ওং শিবংকরায নমঃ ।
ওং পীতাংবরায নমঃ ।
ওং পীতবপুষে নমঃ ।
ওং পীতচ্ছত্রধ্বজাংকিতায নমঃ ॥ 80 ॥

ওং খড্গচর্মধরায নমঃ ।
ওং কার্যকর্ত্রে নমঃ ।
ওং কলুষহারকায নমঃ ।
ওং আত্রেযগোত্রজায নমঃ ।
ওং অত্যংতবিনযায নমঃ ।
ওং বিশ্বপাবনায নমঃ ।
ওং চাংপেযপুষ্পসংকাশায নমঃ ।
ওং চারণায নমঃ ।
ওং চারুভূষণায নমঃ ।
ওং বীতরাগায নমঃ ॥ 90 ॥

ওং বীতভযায নমঃ ।
ওং বিশুদ্ধকনকপ্রভায নমঃ ।
ওং বংধুপ্রিযায নমঃ ।
ওং বংধমুক্তায নমঃ ।
ওং বাণমংডলসংশ্রিতায নমঃ ।
ওং অর্কেশানপ্রদেশস্থায নমঃ ।
ওং তর্কশাস্ত্রবিশারদায নমঃ ।
ওং প্রশাংতায নমঃ ।
ওং প্রীতিসংযুক্তায নমঃ ।
ওং প্রিযকৃতে নমঃ ॥ 100 ॥

ওং প্রিযভাষণায নমঃ ।
ওং মেধাবিনে নমঃ ।
ওং মাধবসক্তায নমঃ ।
ওং মিথুনাধিপতযে নমঃ ।
ওং সুধিযে নমঃ ।
ওং কন্যারাশিপ্রিযায নমঃ ।
ওং কামপ্রদায নমঃ ।
ওং ঘনফলাশ্রযায নমঃ ॥ 108 ॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download বুধ অষ্টোত্তর শত নামাবলি PDF

বুধ অষ্টোত্তর শত নামাবলি PDF

Leave a Comment