Download HinduNidhi App
Bhairava

શ્રી સ્વર્ણાકર્ષણ ભૈરવ અષ્ટોત્તર શત નામાવળિ

108 Names of Lord Bhairava Gujarati

BhairavaAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)ગુજરાતી
Share This

||શ્રી સ્વર્ણાકર્ષણ ભૈરવ અષ્ટોત્તર શત નામાવળિ||

ઓં ભૈરવેશાય નમઃ .
ઓં બ્રહ્મવિષ્ણુશિવાત્મને નમઃ
ઓં ત્રૈલોક્યવંધાય નમઃ
ઓં વરદાય નમઃ
ઓં વરાત્મને નમઃ
ઓં રત્નસિંહાસનસ્થાય નમઃ
ઓં દિવ્યાભરણશોભિને નમઃ
ઓં દિવ્યમાલ્યવિભૂષાય નમઃ
ઓં દિવ્યમૂર્તયે નમઃ
ઓં અનેકહસ્તાય નમઃ ॥ 10 ॥

ઓં અનેકશિરસે નમઃ
ઓં અનેકનેત્રાય નમઃ
ઓં અનેકવિભવે નમઃ
ઓં અનેકકંઠાય નમઃ
ઓં અનેકાંસાય નમઃ
ઓં અનેકપાર્શ્વાય નમઃ
ઓં દિવ્યતેજસે નમઃ
ઓં અનેકાયુધયુક્તાય નમઃ
ઓં અનેકસુરસેવિને નમઃ
ઓં અનેકગુણયુક્તાય નમઃ ॥20 ॥

ઓં મહાદેવાય નમઃ
ઓં દારિદ્ર્યકાલાય નમઃ
ઓં મહાસંપદ્પ્રદાયિને નમઃ
ઓં શ્રીભૈરવીસંયુક્તાય નમઃ
ઓં ત્રિલોકેશાય નમઃ
ઓં દિગંબરાય નમઃ
ઓં દિવ્યાંગાય નમઃ
ઓં દૈત્યકાલાય નમઃ
ઓં પાપકાલાય નમઃ
ઓં સર્વજ્ઞાય નમઃ ॥ 30 ॥

ઓં દિવ્યચક્ષુષે નમઃ
ઓં અજિતાય નમઃ
ઓં જિતમિત્રાય નમઃ
ઓં રુદ્રરૂપાય નમઃ
ઓં મહાવીરાય નમઃ
ઓં અનંતવીર્યાય નમઃ
ઓં મહાઘોરાય નમઃ
ઓં ઘોરઘોરાય નમઃ
ઓં વિશ્વઘોરાય નમઃ
ઓં ઉગ્રાય નમઃ ॥ 40 ॥

ઓં શાંતાય નમઃ
ઓં ભક્તાનાં શાંતિદાયિને નમઃ
ઓં સર્વલોકાનાં ગુરવે નમઃ
ઓં પ્રણવરૂપિણે નમઃ
ઓં વાગ્ભવાખ્યાય નમઃ
ઓં દીર્ઘકામાય નમઃ
ઓં કામરાજાય નમઃ
ઓં યોષિતકામાય નમઃ
ઓં દીર્ઘમાયાસ્વરૂપાય નમઃ
ઓં મહામાયાય નમઃ ॥ 50 ॥

ઓં સૃષ્ટિમાયાસ્વરૂપાય નમઃ
ઓં નિસર્ગસમયાય નમઃ
ઓં સુરલોકસુપૂજ્યાય નમઃ
ઓં આપદુદ્ધારણભૈરવાય નમઃ
ઓં મહાદારિદ્ર્યનાશિને નમઃ
ઓં ઉન્મૂલને કર્મઠાય નમઃ
ઓં અલક્ષ્મ્યાઃ સર્વદા નમઃ
ઓં અજામલવદ્ધાય નમઃ
ઓં સ્વર્ણાકર્ષણશીલાય નમઃ
ઓં દારિદ્ર્ય વિદ્વેષણાય નમઃ ॥ 60 ॥

ઓં લક્ષ્યાય નમઃ
ઓં લોકત્રયેશાય નમઃ
ઓં સ્વાનંદં નિહિતાય નમઃ
ઓં શ્રીબીજરૂપાય નમઃ
ઓં સર્વકામપ્રદાયિને નમઃ
ઓં મહાભૈરવાય નમઃ
ઓં ધનાધ્યક્ષાય નમઃ
ઓં શરણ્યાય નમઃ
ઓં પ્રસન્નાય નમઃ
ઓં આદિદેવાય નમઃ ॥ 70 ॥

ઓં મંત્રરૂપાય નમઃ
ઓં મંત્રરૂપિણે નમઃ
ઓં સ્વર્ણરૂપાય નમઃ
ઓં સુવર્ણાય નમઃ
ઓં સુવર્ણવર્ણાય નમઃ
ઓં મહાપુણ્યાય નમઃ
ઓં શુદ્ધાય નમઃ
ઓં બુદ્ધાય નમઃ
ઓં સંસારતારિણે નમઃ
ઓં પ્રચલાય નમઃ ॥ 80 ॥

ઓં બાલરૂપાય નમઃ
ઓં પરેષાં બલનાશિને નમઃ
ઓં સ્વર્ણસંસ્થાય નમઃ
ઓં ભૂતલવાસિને નમઃ
ઓં પાતાલવાસાય નમઃ
ઓં અનાધારાય નમઃ
ઓં અનંતાય નમઃ
ઓં સ્વર્ણહસ્તાય નમઃ
ઓં પૂર્ણચંદ્રપ્રતીકાશાય નમઃ
ઓં વદનાંભોજશોભિને નમઃ ॥ 90 ॥

ઓં સ્વરૂપાય નમઃ
ઓં સ્વર્ણાલંકારશોભિને નમઃ
ઓં સ્વર્ણાકર્ષણાય નમઃ
ઓં સ્વર્ણાભાય નમઃ
ઓં સ્વર્ણકંઠાય નમઃ
ઓં સ્વર્ણાભાંબરધારિણે નમઃ
ઓં સ્વર્ણસિંહાનસ્થાય નમઃ
ઓં સ્વર્ણપાદાય નમઃ
ઓં સ્વર્ણભપાદાય નમઃ
ઓં સ્વર્ણકાંચીસુશોભિને નમઃ ॥ 100 ॥

ઓં સ્વર્ણજંઘાય નમઃ
ઓં ભક્તકામદુધાત્મને નમઃ
ઓં સ્વર્ણભક્તાય નમઃ
ઓં કલ્પવૃક્ષસ્વરૂપિણે નમઃ
ઓં ચિંતામણિસ્વરૂપાય નમઃ
ઓં બહુસ્વર્ણપ્રદાયિને નમઃ
ઓં હેમાકર્ષણાય નમઃ
ઓં ભૈરવાય નમઃ ॥ 108 ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download શ્રી સ્વર્ણાકર્ષણ ભૈરવ અષ્ટોત્તર શત નામાવળિ PDF

શ્રી સ્વર્ણાકર્ષણ ભૈરવ અષ્ટોત્તર શત નામાવળિ PDF

Leave a Comment