Download HinduNidhi App
Shri Ganesh

ଗଣେଶ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି

108 Names of Lord Ganesh Odia

Shri GaneshAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)ଓଡିଆ
Share This

||ଗଣେଶ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି||

ଓଂ ଗଜାନନାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଗଣାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଵିଘ୍ନରାଜାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଵିନାୟକାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଦ୍ଵୈମାତୁରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଦ୍ଵିମୁଖାୟ ନମଃ |
ଓଂ ପ୍ରମୁଖାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସୁମୁଖାୟ ନମଃ |
ଓଂ କୃତିନେ ନମଃ |
ଓଂ ସୁପ୍ରଦୀପାୟ ନମଃ || ୧୦ ||

ଓଂ ସୁଖ ନିଧୟେ ନମଃ |
ଓଂ ସୁରାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସୁରାରିଘ୍ନାୟ ନମଃ |
ଓଂ ମହାଗଣପତୟେ ନମଃ |
ଓଂ ମାନ୍ୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ମହା କାଲାୟ ନମଃ |
ଓଂ ମହା ବଲାୟ ନମଃ |
ଓଂ ହେରଂବାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଲଂବ ଜଠରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ହ୍ରସ୍ଵଗ୍ରୀଵାୟ ନମଃ || ୨୦ ||

ଓଂ ମହୋଦରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ମଦୋତ୍କଟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ମହାଵୀରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ମଂତ୍ରିଣେ ନମଃ |
ଓଂ ମଂଗଳ ସ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ |
ଓଂ ପ୍ରମୋଦାୟ ନମଃ |
ଓଂ ପ୍ରଥମାୟ ନମଃ |
ଓଂ ପ୍ରାଜ୍ଞାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଵିଘ୍ନକର୍ତ୍ରେ ନମଃ |
ଓଂ ଵିଘ୍ନହଂତ୍ରେ ନମଃ || ୩୦ ||

ଓଂ ଵିଶ୍ଵ ନେତ୍ରେ ନମଃ |
ଓଂ ଵିରାଟ୍ପତୟେ ନମଃ |
ଓଂ ଶ୍ରୀପତୟେ ନମଃ |
ଓଂ ଵାକ୍ପତୟେ ନମଃ |
ଓଂ ଶୃଂଗାରିଣେ ନମଃ |
ଓଂ ଅଶ୍ରିତ ଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଶିଵପ୍ରିୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଶୀଘ୍ରକାରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ଶାଶ୍ଵତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ବଲାୟ ନମଃ || ୪୦ ||

ଓଂ ବଲୋତ୍ଥିତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଭଵାତ୍ମଜାୟ ନମଃ |
ଓଂ ପୁରାଣ ପୁରୁଷାୟ ନମଃ |
ଓଂ ପୂଷ୍ଣେ ନମଃ |
ଓଂ ପୁଷ୍କରୋତ୍ଷିପ୍ତ ଵାରିଣେ ନମଃ |
ଓଂ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଅଗ୍ରଗାମିନେ ନମଃ |
ଓଂ ମଂତ୍ରକୃତେ ନମଃ |
ଓଂ ଚାମୀକର ପ୍ରଭାୟ ନମଃ || ୫୦ ||

ଓଂ ସର୍ଵାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସର୍ଵୋପାସ୍ୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସର୍ଵ କର୍ତ୍ରେ ନମଃ |
ଓଂ ସର୍ଵ ନେତ୍ରେ ନମଃ |
ଓଂ ସର୍ଵସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସର୍ଵ ସିଦ୍ଧୟେ ନମଃ |
ଓଂ ପଂଚହସ୍ତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ପର୍ଵତୀନଂଦନାୟ ନମଃ |
ଓଂ ପ୍ରଭଵେ ନମଃ |
ଓଂ କୁମାର ଗୁରଵେ ନମଃ || ୬୦ ||

ଓଂ ଅକ୍ଷୋଭ୍ୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ କୁଂଜରାସୁର ଭଂଜନାୟ ନମଃ |
ଓଂ ପ୍ରମୋଦାତ୍ତ ନୟନାୟ ନମଃ |
ଓଂ ମୋଦକପ୍ରିୟାୟ ନମଃ . |
ଓଂ କାଂତିମତେ ନମଃ |
ଓଂ ଧୃତିମତେ ନମଃ |
ଓଂ କାମିନେ ନମଃ |
ଓଂ କପିତ୍ଥଵନ ପ୍ରିୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣେ ନମଃ |
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମରୂପିଣେ ନମଃ || ୭୦ ||

ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଵିଦ୍ୟାଦି ଦାନଭୁଵେ ନମଃ |
ଓଂ ଜିଷ୍ଣଵେ ନମଃ |
ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଭକ୍ତ ଜୀଵିତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଜିତ ମନ୍ମଥାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଐଶ୍ଵର୍ୟ କାରଣାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଜ୍ୟାୟସେ ନମ |
ଓଂ ୟକ୍ଷକିନ୍ନର ସେଵିତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଗଂଗା ସୁତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଗଣାଧୀଶାୟ ନମଃ || ୮୦ ||

ଓଂ ଗଂଭୀର ନିନଦାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଵଟଵେ ନମଃ |
ଓଂ ଅଭୀଷ୍ଟ ଵରଦାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଜ୍ୟୋତିଷେ ନମଃ |
ଓଂ ଭକ୍ତ ନିଧୟେ ନମଃ |
ଓଂ ଭାଵ ଗମ୍ୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ମଂଗଳ ପ୍ରଦାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଅଵ୍ୟକ୍ତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଅପ୍ରାକୃତ ପରାକ୍ରମାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସତ୍ୟ ଧର୍ମିଣେ ନମଃ || ୯୦ ||

ଓଂ ସଖୟେ ନମଃ |
ଓଂ ସରସାଂବୁ ନିଧୟେ ନମଃ |
ଓଂ ମହେଶାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଦିଵ୍ୟାଂଗାୟ ନମଃ |
ଓଂ ମଣିକିଂକିଣୀ ମେଖଲାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସମସ୍ତ ଦେଵତା ମୂର୍ତୟେ ନମଃ |
ଓଂ ସହିଷ୍ଣଵେ ନମଃ |
ଓଂ ସତତୋତ୍ଥିତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଵିଘାତ କାରିଣେ ନମଃ |
ଓଂ ଵିଶ୍ଵଗ୍ଦୃଶେ ନମଃ || ୧୦୦ ||

ଓଂ ଵିଶ୍ଵରକ୍ଷାକୃତେ ନମଃ |
ଓଂ କଲ୍ୟାଣ ଗୁରଵେ ନମଃ |
ଓଂ ଉନ୍ମତ୍ତ ଵେଷାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଅପରାଜିତେ ନମଃ |
ଓଂ ସମସ୍ତ ଜଗଦାଧାରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସର୍ଵୈଶ୍ଵର୍ୟ ପ୍ରଦାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଆକ୍ରାଂତ ଚିଦ ଚିତ୍ପ୍ରଭଵେ ନମଃ |
ଓଂ ଶ୍ରୀ ଵିଘ୍ନେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ || ୧୦୮ ||

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ଗଣେଶ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି PDF

ଗଣେଶ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି PDF

Leave a Comment