Download HinduNidhi App
Misc

मङ्गलगौरी अष्टोत्तर शतनामावलि

108 Names of Mangala Gowri Sanskrit

MiscAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)संस्कृत
Share This

|| मङ्गलगौरी अष्टोत्तर शतनामावलि ||

ॐ गौर्यै नमः ।
ॐ गणेशजनन्यै नमः ।
ॐ गिरिराजतनूद्भवायै नमः ।
ॐ गुहाम्बिकायै नमः ।
ॐ जगन्मात्रे नमः ।
ॐ गङ्गाधरकुटुम्बिन्यै नमः ।
ॐ वीरभद्रप्रसुवे नमः ।
ॐ विश्वव्यापिन्यै नमः ।
ॐ विश्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ अष्टमूर्त्यात्मिकायै नमः (10)

ॐ कष्टदारिद्य्रशमन्यै नमः ।
ॐ शिवायै नमः ।
ॐ शाम्भव्यै नमः ।
ॐ शाङ्कर्यै नमः ।
ॐ बालायै नमः ।
ॐ भवान्यै नमः ।
ॐ भद्रदायिन्यै नमः ।
ॐ माङ्गल्यदायिन्यै नमः ।
ॐ सर्वमङ्गलायै नमः ।
ॐ मञ्जुभाषिण्यै नमः (20)

ॐ महेश्वर्यै नमः ।
ॐ महामायायै नमः ।
ॐ मन्त्राराध्यायै नमः ।
ॐ महाबलायै नमः ।
ॐ हेमाद्रिजायै नमः ।
ॐ हेमवत्यै नमः ।
ॐ पार्वत्यै नमः ।
ॐ पापनाशिन्यै नमः ।
ॐ नारायणांशजायै नमः ।
ॐ नित्यायै नमः (30)

ॐ निरीशायै नमः ।
ॐ निर्मलायै नमः ।
ॐ अम्बिकायै नमः ।
ॐ मृडान्यै नमः ।
ॐ मुनिसंसेव्यायै नमः ।
ॐ मानिन्यै नमः ।
ॐ मेनकात्मजायै नमः ।
ॐ कुमार्यै नमः ।
ॐ कन्यकायै नमः ।
ॐ दुर्गायै नमः (40)

ॐ कलिदोषनिषूदिन्यै नमः ।
ॐ कात्यायिन्यै नमः ।
ॐ कृपापूर्णायै नमः ।
ॐ कल्याण्यै नमः ।
ॐ कमलार्चितायै नमः ।
ॐ सत्यै नमः ।
ॐ सर्वमय्यै नमः ।
ॐ सौभाग्यदायै नमः ।
ॐ सरस्वत्यै नमः ।
ॐ अमलायै नमः (50)

ॐ अमरसंसेव्यायै नमः ।
ॐ अन्नपूर्णायै नमः ।
ॐ अमृतेश्वर्यै नमः ।
ॐ अखिलागमसंस्तुत्यायै नमः ।
ॐ सुखसच्चित्सुधारसायै नमः ।
ॐ बाल्याराधितभूतेशायै नमः ।
ॐ भानुकोटिसमद्युतये नमः ।
ॐ हिरण्मय्यै नमः ।
ॐ परायै नमः ।
ॐ सूक्ष्मायै नमः (60)

ॐ शीतांशुकृतशेखरायै नमः ।
ॐ हरिद्राकुङ्कुमाराध्यायै नमः ।
ॐ सर्वकालसुमङ्गल्यै नमः ।
ॐ सर्वभोगप्रदायै नमः ।
ॐ सामशिखायै नमः ।
ॐ वेदान्तलक्षणायै नमः ।
ॐ कर्मब्रह्ममय्यै नमः ।
ॐ कामकलनायै नमः ।
ॐ काङ्क्षितार्थदायै नमः ।
ॐ चन्द्रार्कायितताटङ्कायै नमः (70)

ॐ चिदम्बरशरीरिण्यै नमः ।
ॐ श्रीचक्रवासिन्यै नमः ।
ॐ देव्यै नमः ।
ॐ कामेश्वरपत्न्यै नमः ।
ॐ कमलायै नमः ।
ॐ मारारातिप्रियार्धाङ्ग्यै नमः ।
ॐ मार्कण्डेयवरप्रदायै नमः ।
ॐ पुत्रपौत्रवरप्रदायै नमः ।
ॐ पुण्यायै नमः ।
ॐ पुरुषार्थप्रदायिन्यै नमः (80)

ॐ सत्यधर्मरतायै नमः ।
ॐ सर्वसाक्षिण्यै नमः ।
ॐ शशाङ्करूपिण्यै नमः ।
ॐ श्यामलायै नमः ।
ॐ बगलायै नमः ।
ॐ चण्डायै नमः ।
ॐ मातृकायै नमः ।
ॐ भगमालिन्यै नमः ।
ॐ शूलिन्यै नमः ।
ॐ विरजायै नमः (90)

ॐ स्वाहायै नमः ।
ॐ स्वधायै नमः ।
ॐ प्रत्यङ्गिराम्बिकायै नमः ।
ॐ आर्यायै नमः ।
ॐ दाक्षायिण्यै नमः ।
ॐ दीक्षायै नमः ।
ॐ सर्ववस्तूत्तमोत्तमायै नमः ।
ॐ शिवाभिधानायै नमः ।
ॐ श्रीविद्यायै नमः ।
ॐ प्रणवार्थस्वरूपिण्यै नमः (100)

ॐ ह्रीङ्कार्यै नमः ।
ॐ नादरूपिण्यै नमः ।
ॐ त्रिपुरायै नमः ।
ॐ त्रिगुणायै नमः ।
ॐ ईश्वर्यै नमः ।
ॐ सुन्दर्यै नमः ।
ॐ स्वर्णगौर्यै नमः ।
ॐ षोडशाक्षरदेवतायै नमः । 108

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download मङ्गलगौरी अष्टोत्तर शतनामावलि PDF

मङ्गलगौरी अष्टोत्तर शतनामावलि PDF

Leave a Comment