Download HinduNidhi App
Misc

प्रत्यंगिर अष्टोत्तर शत नामावलि

108 Names of Pratyangira Devi Hindi

MiscAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)हिन्दी
Share This

|| प्रत्यंगिर अष्टोत्तर शत नामावलि ||

ॐ प्रत्यंगिरायै नमः ।
ॐ ॐकाररूपिण्यै नमः ।
ॐ क्षं ह्रां बीजप्रेरितायै नमः ।
ॐ विश्वरूपास्त्यै नमः ।
ॐ विरूपाक्षप्रियायै नमः ।
ॐ ऋङ्मंत्रपारायणप्रीतायै नमः ।
ॐ कपालमालालंकृतायै नमः ।
ॐ नागेंद्रभूषणायै नमः ।
ॐ नागयज्ञोपवीतधारिण्यै नमः ।
ॐ कुंचितकेशिन्यै नमः । 10 ।

ॐ कपालखट्वांगधारिण्यै नमः ।
ॐ शूलिन्यै नमः ।
ॐ रक्तनेत्रज्वालिन्यै नमः ।
ॐ चतुर्भुजायै नमः ।
ॐ डमरुकधारिण्यै नमः ।
ॐ ज्वालाकरालवदनायै नमः ।
ॐ ज्वालाजिह्वायै नमः ।
ॐ करालदंष्ट्रायै नमः ।
ॐ आभिचारिकहोमाग्निसमुत्थितायै नमः ।
ॐ सिंहमुखायै नमः । 20 ।

ॐ महिषासुरमर्दिन्यै नमः ।
ॐ धूम्रलोचनायै नमः ।
ॐ कृष्णांगायै नमः ।
ॐ प्रेतवाहनायै नमः ।
ॐ प्रेतासनायै नमः ।
ॐ प्रेतभोजिन्यै नमः ।
ॐ रक्तप्रियायै नमः ।
ॐ शाकमांसप्रियायै नमः ।
ॐ अष्टभैरवसेवितायै नमः ।
ॐ डाकिनीपरिसेवितायै नमः । 30 ।

ॐ मधुपानप्रियायै नमः ।
ॐ बलिप्रियायै नमः ।
ॐ सिंहावाहनायै नमः ।
ॐ सिंहगर्जिन्यै नमः ।
ॐ परमंत्रविदारिण्यै नमः ।
ॐ परयंत्रविनाशिन्यै नमः ।
ॐ परकृत्याविध्वंसिन्यै नमः ।
ॐ गुह्यविद्यायै नमः ।
ॐ सिद्धविद्यायै नमः ।
ॐ योनिरूपिण्यै नमः । 40 ।

ॐ नवयोनिचक्रात्मिकायै नमः ।
ॐ वीररूपायै नमः ।
ॐ दुर्गारूपायै नमः ।
ॐ महाभीषणायै नमः ।
ॐ घोररूपिण्यै नमः ।
ॐ महाक्रूरायै नमः ।
ॐ हिमाचलनिवासिन्यै नमः ।
ॐ वराभयप्रदायै नमः ।
ॐ विषुरूपायै नमः ।
ॐ शत्रुभयंकर्यै नमः । 50 ।

ॐ विद्युद्घातायै नमः ।
ॐ शत्रुमूर्धस्फोटनायै नमः ।
ॐ विधूमाग्निसमप्रभायै नमः ।
ॐ महामायायै नमः ।
ॐ माहेश्वरप्रियायै नमः ।
ॐ शत्रुकार्यहानिकर्यै नमः ।
ॐ ममकार्यसिद्धिकर्ये नमः ।
ॐ शात्रूणां उद्योगविघ्नकर्यै नमः ।
ॐ ममसर्वोद्योगवश्यकर्यै नमः ।
ॐ शत्रुपशुपुत्रविनाशिन्यै नमः । 60 ।

ॐ त्रिनेत्रायै नमः ।
ॐ सुरासुरनिषेवितायै नमः ।
ॐ तीव्रसाधकपूजितायै नमः ।
ॐ नवग्रहशासिन्यै नमः ।
ॐ आश्रितकल्पवृक्षायै नमः ।
ॐ भक्तप्रसन्नरूपिण्यै नमः ।
ॐ अनंतकल्याणगुणाभिरामायै नमः ।
ॐ कामरूपिण्यै नमः ।
ॐ क्रोधरूपिण्यै नमः ।
ॐ मोहरूपिण्यै नमः । 70 ।

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download प्रत्यंगिर अष्टोत्तर शत नामावलि PDF

प्रत्यंगिर अष्टोत्तर शत नामावलि PDF

Leave a Comment