Download HinduNidhi App
Misc

राघवेन्द्र अष्टोत्तर शत नामावलि

108 Names of Raghavendra Sanskrit

MiscAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)संस्कृत
Share This

|| राघवेन्द्र अष्टोत्तर शत नामावलि ||

ॐ स्ववाग्दे व तासरि द्ब क्तविमली कर्त्रे नमः
ॐ राघवेन्द्राय नमः
ॐ सकल प्रदात्रे नमः
ॐ भ क्तौघ सम्भे दन द्रुष्टि वज्राय नमः
ॐ क्षमा सुरॆन्द्राय नमः
ॐ हरि पादकञ्ज निषेव णालब्दि समस्ते सम्पदे नमः
ॐ देव स्वभावाय नमः
ॐ दि विजद्रुमाय नमः
ॐ इष्ट प्रदात्रे नमः
ॐ भव्य स्वरूपाय नमः ॥ 10 ॥

ॐ भ व दुःखतूल सङ्घाग्निचर्याय नमः
ॐ सुख धैर्य शालिने नमः
ॐ समस्त दुष्टग्र हनिग्र हेशाय नमः
ॐ दुरत्य यो पप्ल सिन्धु सेतवे नमः
ॐ निरस्त दोषाय नमः
ॐ निर वध्यदेहाय नमः
ॐ प्रत्यर्ध मूकत्वविधान भाषाय नमः
ॐ विद्वत्सरि ज्ञेय महा विशेषाय नमः
ॐ वा ग्वैखरी निर्जित भव्य शे षाय नमः
ॐ सन्तान सम्पत्सरिशुद्दभक्ती विज्ञान नमः ॥20 ॥

ॐ वाग्दॆ हसुपाटवादि धात्रे नमः
ॐ शरिरोत्ध समस्त दोष हन्त्रॆ नमः
ॐ श्री गुरु राघवेन्द्राय नमः
ॐ तिरस्कृत सुन्नदी जलपादो दक महिमावते नमः
ॐ दुस्ता पत्रय नाशनाय नमः
ॐ महावन्द्यासुपुत्र दायकाय नमः
ॐ व्यङ्गय स्वङ्ग समृद्द दाय नमः
ॐ ग्रहपापा पहयॆ नमः
ॐ दुरितकानदाव भुत स्वभक्ति दर्श नाय नमः ॥ 30 ॥

ॐ सर्वतन्त्र स्वतन्त्रय नमः
ॐ श्रीमध्वमतवर्दनाय नमः
ॐ विजयेन्द्र करा ब्जोत्द सुदोन्द्रवर पूत्रकाय नमः
ॐ यतिराजये नमः
ॐ गुरुवे नमः
ॐ भया पहाय नमः
ॐ ज्ञान भक्ती सुपुत्रायुर्यशः
श्री पुण्यवर्द नाय नमः
ॐ प्रतिवादि भयस्वन्त भेद चिह्नार्ध राय नमः
ॐ सर्व विद्याप्रवीणाय नमः
ॐ अपरोक्षि कृत श्रीशाय नमः ॥ 40 ॥

ॐ अपेक्षित प्रदात्रे नमः
ॐ दायादाक्षिण्य वैराग्य वाक्पाटव मुखाङ्कि ताय नमः
ॐ शापानुग्र हशाक्तय नमः
ॐ अज्ञान विस्मृति ब्रान्ति नमः
ॐ संशयापस्मृति क्ष यदोष नाशकाय नमः
ॐ अष्टाक्षर जपेस्टार्द प्रदात्रे नमः
ॐ अध्यात्मय समुद्भवकायज दोष हन्त्रे नमः
ॐ सर्व पुण्यर्ध प्रदात्रे नमः
ॐ कालत्र यप्रार्ध नाकर्त्यहिकामुष्मक सर्वस्टा प्रदात्रे नमः
ॐ अगम्य महिम्नेनमः ॥ 50 ॥

ॐ महयशशे नमः
ॐ मद्वमत दुग्दाब्दि चन्द्राय नमः
ॐ अनघाय नमः
ॐ यधाशक्ति प्रदक्षिण कृत सर्वयात्र फलदात्रे नमः
ॐ शिरोधारण सर्वतीर्ध स्नान फतदातृ समव बन्दावन गत जालय नमः
ॐ नमः करण सर्वभिस्टा धार्ते नमः
ॐ सङ्कीर्तन वेदाद्यर्द ज्ञान दात्रे नमः
ॐ संसार मग्नजनोद्दार कर्त्रे नमः
ॐ कुस्टदि रोग निवर्त काय नमः
ॐ अन्ध दिव्य दृष्टि धात्रे नमः ॥ 60 ॥

ॐ एड मूकवाक्सतुत्व प्रदात्रे नमः
ॐ पूर्णा यु:प्रदात्रे नमः
ॐ पूर्ण सम्प त्स्र दात्रे नमः
ॐ कुक्षि गत सर्वदोषम्नानमः
ॐ पङ्गु खञ्ज समीचानाव यव नमः
ॐ भुत प्रेत पिशाचादि पिडाघ्नेनमः
ॐ दीप संयोजनज्ञान पुत्रा दात्रे नमः
ॐ भव्य ज्ञान भक्त्यदि वर्दनाय नमः
ॐ सर्वाभिष्ट प्रदाय नमः
ॐ राजचोर महा व्या घ्र सर्पन क्रादि पिडनघ्नेनमः ॥ 70 ॥

ॐ स्वस्तोत्र परनेस्टार्ध समृद्ध दय नमः
ॐ उद्य त्प्रुद्योन धर्मकूर्मासन स्दाय नमः
ॐ खद्य खद्यो तन द्योत प्रतापाय नमः
ॐ श्रीराममानसाय नमः
ॐ दृत काषायव सनाय नमः
ॐ तुलसिहार वक्ष नमः
ॐ दोर्दण्ड विलसद्दण्ड कमण्डलु विराजिताय नमः
ॐ अभय ज्ञान समुद्राक्ष मालाशीलक राम्बुजाय नमः
ॐ योगेन्द्र वन्द्य पादाब्जाय नमः
ॐ पापाद्रि पाटन वज्राय नमः ॥ 80 ॥

ॐ क्षमा सुर गणाधी शाय नमः
ॐ हरि सेवलब्दि सर्व सम्पदे नमः
ॐ तत्व प्रदर्शकाय नमः
ॐ भव्यकृते नमः
ॐ बहुवादि विजयिने नमः
ॐ पुण्यवर्दन पादाब्जाभि षेक जल सञ्चायाय नमः
ॐ द्युनदी तुल्यसद्गुणाय नमः
ॐ भक्ताघविद्वंसकर निजमूरि प्रदर्शकाय नमः ॥ 90 ॥

ॐ जगद्गुर वे नमः कृपानिध ये नमः
ॐ सर्वशास्त्र विशारदाय नमः
ॐ निखिलेन्द्रि यदोष घ्ने नमः
ॐ अष्टाक्षर मनूदि ताय नमः
ॐ सर्वसौख्यकृते नमः
ॐ मृत पोत प्राणादात्रे नमः
ॐ वेदि स्धपुरुषोज्जी विने नमः
ॐ वह्निस्त मालिकोद्द र्त्रे नमः
ॐ समग्र टीक व्याख्यात्रे नमः
ॐ भाट्ट सङ्ग्र हकृते नमः ॥ 100 ॥

ॐ सुधापर मिलोद्द र्त्रे नमः
ॐ अपस्मारा पह र्त्रे नमः
ॐ उपनिष त्खण्डार्ध कृते नमः
ॐ ऋ ग्व्यख्यान कृदाचार्याय नमः
ॐ मन्त्रालय निवसिने नमः
ॐ न्याय मुक्ता वलीक र्त्रे नमः
ॐ चन्द्रि काव्याख्याक र्त्रे नमः
ॐ सुन्तन्त्र दीपिका र्त्रे नमः
ॐ गीतार्द सङ्ग्रहकृते नमः ॥ 108 ॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download राघवेन्द्र अष्टोत्तर शत नामावलि PDF

राघवेन्द्र अष्टोत्तर शत नामावलि PDF

Leave a Comment