Download HinduNidhi App
Misc

రాహు అష్టోత్తర శత నామావళి

108 Names of Rahu Telugu

MiscAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)తెలుగు
Share This

|| రాహు అష్టోత్తర శత నామావళి ||

ఓం రాహవే నమః ।
ఓం సైంహికేయాయ నమః ।
ఓం విధుంతుదాయ నమః ।
ఓం సురశత్రవే నమః ।
ఓం తమసే నమః ।
ఓం ఫణినే నమః ।
ఓం గార్గ్యాయణాయ నమః ।
ఓం సురాగవే నమః ।
ఓం నీలజీమూతసంకాశాయ నమః ।
ఓం చతుర్భుజాయ నమః ॥ 10 ॥

ఓం ఖడ్గఖేటకధారిణే నమః ।
ఓం వరదాయకహస్తకాయ నమః ।
ఓం శూలాయుధాయ నమః ।
ఓం మేఘవర్ణాయ నమః ।
ఓం కృష్ణధ్వజపతాకావతే నమః ।
ఓం దక్షిణాశాముఖరతాయ నమః ।
ఓం తీక్ష్ణదంష్ట్రధరాయ నమః ।
ఓం శూర్పాకారాసనస్థాయ నమః ।
ఓం గోమేదాభరణప్రియాయ నమః ।
ఓం మాషప్రియాయ నమః ॥ 20 ॥

ఓం కశ్యపర్షినందనాయ నమః ।
ఓం భుజగేశ్వరాయ నమః ।
ఓం ఉల్కాపాతజనయే నమః ।
ఓం శూలినే నమః ।
ఓం నిధిపాయ నమః ।
ఓం కృష్ణసర్పరాజే నమః ।
ఓం విషజ్వలావృతాస్యాయ నమః ।
ఓం అర్ధశరీరాయ నమః ।
ఓం జాద్యసంప్రదాయ నమః ।
ఓం రవీందుభీకరాయ నమః ॥ 30 ॥

ఓం ఛాయాస్వరూపిణే నమః ।
ఓం కఠినాంగకాయ నమః ।
ఓం ద్విషచ్చక్రచ్ఛేదకాయ నమః ।
ఓం కరాలాస్యాయ నమః ।
ఓం భయంకరాయ నమః ।
ఓం క్రూరకర్మణే నమః ।
ఓం తమోరూపాయ నమః ।
ఓం శ్యామాత్మనే నమః ।
ఓం నీలలోహితాయ నమః ।
ఓం కిరీటిణే నమః ॥ 40 ॥

ఓం నీలవసనాయ నమః ।
ఓం శనిసామాంతవర్త్మగాయ నమః ।
ఓం చాండాలవర్ణాయ నమః ।
ఓం అశ్వ్యర్క్షభవాయ నమః ।
ఓం మేషభవాయ నమః ।
ఓం శనివత్ఫలదాయ నమః ।
ఓం శూరాయ నమః ।
ఓం అపసవ్యగతయే నమః ।
ఓం ఉపరాగకరాయ నమః ।
ఓం సూర్యహిమాంశుచ్ఛవిహారకాయ నమః ॥ 50 ॥

ఓం నీలపుష్పవిహారాయ నమః ।
ఓం గ్రహశ్రేష్ఠాయ నమః ।
ఓం అష్టమగ్రహాయ నమః ।
ఓం కబంధమాత్రదేహాయ నమః ।
ఓం యాతుధానకులోద్భవాయ నమః ।
ఓం గోవిందవరపాత్రాయ నమః ।
ఓం దేవజాతిప్రవిష్టకాయ నమః ।
ఓం క్రూరాయ నమః ।
ఓం ఘోరాయ నమః ।
ఓం శనేర్మిత్రాయ నమః ॥ 60 ॥

ఓం శుక్రమిత్రాయ నమః ।
ఓం అగోచరాయ నమః ।
ఓం మానే గంగాస్నానదాత్రే నమః ।
ఓం స్వగృహే ప్రబలాఢ్యకాయ నమః ।
ఓం సద్గృహేఽన్యబలధృతే నమః ।
ఓం చతుర్థే మాతృనాశకాయ నమః ।
ఓం చంద్రయుక్తే చండాలజన్మసూచకాయ నమః ।
ఓం జన్మసింహే నమః ।
ఓం రాజ్యదాత్రే నమః ।
ఓం మహాకాయాయ నమః ॥ 70 ॥

ఓం జన్మకర్త్రే నమః ।
ఓం విధురిపవే నమః ।
ఓం మత్తకో జ్ఞానదాయ నమః ।
ఓం జన్మకన్యారాజ్యదాత్రే నమః ।
ఓం జన్మహానిదాయ నమః ।
ఓం నవమే పితృహంత్రే నమః ।
ఓం పంచమే శోకదాయకాయ నమః ।
ఓం ద్యూనే కళత్రహంత్రే నమః ।
ఓం సప్తమే కలహప్రదాయ నమః ।
ఓం షష్ఠే విత్తదాత్రే నమః ॥ 80 ॥

ఓం చతుర్థే వైరదాయకాయ నమః ।
ఓం నవమే పాపదాత్రే నమః ।
ఓం దశమే శోకదాయకాయ నమః ।
ఓం ఆదౌ యశః ప్రదాత్రే నమః ।
ఓం అంతే వైరప్రదాయకాయ నమః ।
ఓం కాలాత్మనే నమః ।
ఓం గోచరాచారాయ నమః ।
ఓం ధనే కకుత్ప్రదాయ నమః ।
ఓం పంచమే ధృషణాశృంగదాయ నమః ।
ఓం స్వర్భానవే నమః ॥ 90 ॥

ఓం బలినే నమః ।
ఓం మహాసౌఖ్యప్రదాయినే నమః ।
ఓం చంద్రవైరిణే నమః ।
ఓం శాశ్వతాయ నమః ।
ఓం సురశత్రవే నమః ।
ఓం పాపగ్రహాయ నమః ।
ఓం శాంభవాయ నమః ।
ఓం పూజ్యకాయ నమః ।
ఓం పాఠీనపూరణాయ నమః ।
ఓం పైఠీనసకులోద్భవాయ నమః ॥ 100 ॥

ఓం దీర్ఘ కృష్ణాయ నమః ।
ఓం అశిరసే నమః ।
ఓం విష్ణునేత్రారయే నమః ।
ఓం దేవాయ నమః ।
ఓం దానవాయ నమః ।
ఓం భక్తరక్షాయ నమః ।
ఓం రాహుమూర్తయే నమః ।
ఓం సర్వాభీష్టఫలప్రదాయ నమః ॥ 108 ॥

 

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download రాహు అష్టోత్తర శత నామావళి PDF

రాహు అష్టోత్తర శత నామావళి PDF

Leave a Comment