Download HinduNidhi App
Misc

বারাহী অষ্টোত্তর শত নামাবলি

108 Names of Varahi Bengali

MiscAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)বাংলা
Share This

|| বারাহী অষ্টোত্তর শত নামাবলি ||

ওং বরাহবদনাযৈ নমঃ ।
ওং বারাহ্যৈ নমঃ ।
ওং বররূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওং ক্রোডাননাযৈ নমঃ ।
ওং কোলমুখ্যৈ নমঃ ।
ওং জগদংবাযৈ নমঃ ।
ওং তারুণ্যৈ নমঃ ।
ওং বিশ্বেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওং শংখিন্যৈ নমঃ ।
ওং চক্রিণ্যৈ নমঃ । 10

ওং খড্গশূলগদাহস্তাযৈ নমঃ ।
ওং মুসলধারিণ্যৈ নমঃ ।
ওং হলসকাদি সমাযুক্তাযৈ নমঃ ।
ওং ভক্তানাং অভযপ্রদাযৈ নমঃ ।
ওং ইষ্টার্থদাযিন্যৈ নমঃ ।
ওং ঘোরাযৈ নমঃ ।
ওং মহাঘোরাযৈ নমঃ ।
ওং মহামাযাযৈ নমঃ ।
ওং বার্তাল্যৈ নমঃ ।
ওং জগদীশ্বর্যৈ নমঃ । 20

ওং অংধে অংধিন্যৈ নমঃ ।
ওং রুংধে রুংধিন্যৈ নমঃ ।
ওং জংভে জংভিন্যৈ নমঃ ।
ওং মোহে মোহিন্যৈ নমঃ ।
ওং স্তংভে স্তংভিন্যৈ নমঃ ।
ওং দেবেশ্যৈ নমঃ ।
ওং শত্রুনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওং অষ্টভুজাযৈ নমঃ ।
ওং চতুর্হস্তাযৈ নমঃ ।
ওং উন্মত্তভৈরবাংকস্থাযৈ নমঃ । 30

ওং কপিললোচনাযৈ নমঃ ।
ওং পংচম্যৈ নমঃ ।
ওং লোকেশ্যৈ নমঃ ।
ওং নীলমণিপ্রভাযৈ নমঃ ।
ওং অংজনাদ্রিপ্রতীকাশাযৈ নমঃ ।
ওং সিংহারুঢাযৈ নমঃ ।
ওং ত্রিলোচনাযৈ নমঃ ।
ওং শ্যামলাযৈ নমঃ ।
ওং পরমাযৈ নমঃ ।
ওং ঈশান্যৈ নমঃ । 40

ওং নীলাযৈ নমঃ ।
ওং ইংদীবরসন্নিভাযৈ নমঃ ।
ওং ঘনস্তনসমোপেতাযৈ নমঃ ।
ওং কপিলাযৈ নমঃ ।
ওং কলাত্মিকাযৈ নমঃ ।
ওং অংবিকাযৈ নমঃ ।
ওং জগদ্ধারিণ্যৈ নমঃ ।
ওং ভক্তোপদ্রবনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওং সগুণাযৈ নমঃ ।
ওং নিষ্কলাযৈ নমঃ । 50

ওং বিদ্যাযৈ নমঃ ।
ওং নিত্যাযৈ নমঃ ।
ওং বিশ্ববশংকর্যৈ নমঃ ।
ওং মহারূপাযৈ নমঃ ।
ওং মহেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওং মহেংদ্রিতাযৈ নমঃ ।
ওং বিশ্বব্যাপিন্যৈ নমঃ ।
ওং দেব্যৈ নমঃ ।
ওং পশূনাং অভযংকর্যৈ নমঃ ।
ওং কালিকাযৈ নমঃ । 60

ওং ভযদাযৈ নমঃ ।
ওং বলিমাংসমহাপ্রিযাযৈ নমঃ ।
ওং জযভৈরব্যৈ নমঃ ।
ওং কৃষ্ণাংগাযৈ নমঃ ।
ওং পরমেশ্বরবল্লভাযৈ নমঃ ।
ওং সুধাযৈ নমঃ ।
ওং স্তুত্যৈ নমঃ ।
ওং সুরেশান্যৈ নমঃ ।
ওং ব্রহ্মাদিবরদাযিন্যৈ নমঃ ।
ওং স্বরূপিণ্যৈ নমঃ । 70

ওং সুরাণাং অভযপ্রদাযৈ নমঃ ।
ওং বরাহদেহসংভূতাযৈ নমঃ ।
ওং শ্রোণী বারালসে নমঃ ।
ওং ক্রোধিন্যৈ নমঃ ।
ওং নীলাস্যাযৈ নমঃ ।
ওং শুভদাযৈ নমঃ ।
ওং অশুভবারিণ্যৈ নমঃ ।
ওং শত্রূণাং বাক্‍স্তংভনকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওং শত্রূণাং গতিস্তংভনকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওং শত্রূণাং মতিস্তংভনকারিণ্যৈ নমঃ । 80

ওং শত্রূণাং অক্ষিস্তংভনকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওং শত্রূণাং মুখস্তংভিন্যৈ নমঃ ।
ওং শত্রূণাং জিহ্বাস্তংভিন্যৈ নমঃ ।
ওং শত্রূণাং নিগ্রহকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওং শিষ্টানুগ্রহকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওং সর্বশত্রুক্ষযংকর্যৈ নমঃ ।
ওং সর্বশত্রুসাদনকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওং সর্বশত্রুবিদ্বেষণকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওং ভৈরবীপ্রিযাযৈ নমঃ ।
ওং মংত্রাত্মিকাযৈ নমঃ । 90

ওং যংত্ররূপাযৈ নমঃ ।
ওং তংত্ররূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওং পীঠাত্মিকাযৈ নমঃ ।
ওং দেবদেব্যৈ নমঃ ।
ওং শ্রেযস্কর্যৈ নমঃ ।
ওং চিংতিতার্থপ্রদাযিন্যৈ নমঃ ।
ওং ভক্তালক্ষ্মীবিনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওং সংপত্প্রদাযৈ নমঃ ।
ওং সৌখ্যকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওং বাহুবারাহ্যৈ নমঃ । 100

ওং স্বপ্নবারাহ্যৈ নমঃ ।
ওং ভগবত্যৈ নমঃ ।
ওং ঈশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওং সর্বারাধ্যাযৈ নমঃ ।
ওং সর্বমযাযৈ নমঃ ।
ওং সর্বলোকাত্মিকাযৈ নমঃ ।
ওং মহিষাসনাযৈ নমঃ ।
ওং বৃহদ্বারাহ্যৈ নমঃ । 108

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download বারাহী অষ্টোত্তর শত নামাবলি PDF

বারাহী অষ্টোত্তর শত নামাবলি PDF

Leave a Comment