Download HinduNidhi App
Misc

વારાહી અષ્ટોત્તર શત નામાવળિ

108 Names of Varahi Gujarati

MiscAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)ગુજરાતી
Share This

|| વારાહી અષ્ટોત્તર શત નામાવળિ ||

ૐ નમો વરાહવદનાયૈ નમઃ ।
ૐ નમો વારાહ્યૈ નમઃ ।
ૐ વરરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ક્રોડાનનાયૈ નમઃ ।
ૐ કોલમુખ્યૈ નમઃ ।
ૐ જગદમ્બાયૈ નમઃ ।
ૐ તરુણ્યૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્વેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ શઙ્ખિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ચક્રિણ્યૈ નમઃ ॥ ૧૦॥

ૐ ખડ્ગશૂલગદાહસ્તાયૈ નમઃ ।
ૐ મુસલધારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ હલસકાદિ સમાયુક્તાયૈ નમઃ ।
ૐ ભક્તાનામભયપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ ઇષ્ટાર્થદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ઘોરાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાઘોરાયૈ નમઃ ।
ૐ મહામાયાયૈ નમઃ ।
ૐ વાર્તાલ્યૈ નમઃ ।
ૐ જગદીશ્વર્યૈ નમઃ ॥ ૨૦॥

ૐ અન્ધે અન્ધિન્યૈ નમઃ ।
ૐ રુન્ધે રુન્ધિન્યૈ નમઃ ।
ૐ જમ્ભે જમ્ભિન્યૈ નમઃ ।
ૐ મોહે મોહિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સ્તમ્ભે સ્તમ્ભિન્યૈ નમઃ ।
ૐ દેવેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ શત્રુનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ અષ્ટભુજાયૈ નમઃ ।
ૐ ચતુર્હસ્તાયૈ નમઃ ।
ૐ ઉન્નતભૈરવાઙ્ગસ્થાયૈ નમઃ ॥ ૩૦॥

ૐ કપિલાલોચનાયૈ નમઃ ।
ૐ પઞ્ચમ્યૈ નમઃ ।
ૐ લોકેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ નીલમણિપ્રભાયૈ નમઃ ।
ૐ અઞ્જનાદ્રિપ્રતીકાશાયૈ નમઃ ।
ૐ સિંહારુદ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિલોચનાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્યામલાયૈ નમઃ ।
ૐ પરમાયૈ નમઃ ।
ૐ ઈશાન્યૈ નમઃ ॥ ૪૦॥

ૐ નીલ્યૈ નમઃ ।
ૐ ઇન્દીવરસન્નિભાયૈ નમઃ ।
ૐ કણસ્થાનસમોપેતાયૈ નમઃ ।
ૐ કપિલાયૈ નમઃ ।
ૐ કલાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ અમ્બિકાયૈ નમઃ ।
ૐ જગદ્ધારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભક્તોપદ્રવનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સગુણાયૈ નમઃ ।
ૐ નિષ્કલાયૈ નમઃ ॥ ૫૦॥

ૐ વિદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ નિત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્વવશઙ્કર્યૈ નમઃ ।
ૐ મહારૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ મહેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ મહેન્દ્રિતાયૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્વવ્યાપિન્યૈ નમઃ ।
ૐ દેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ પશૂનામભયકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ કાલિકાયૈ નમઃ ॥ ૬૦॥

ૐ ભયદાયૈ નમઃ ।
ૐ બલિમાંસમહાપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ જયભૈરવ્યૈ નમઃ ।
ૐ કૃષ્ણાઙ્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ પરમેશ્વરવલ્લભાયૈ નમઃ ।
ૐ નુદાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્તુત્યૈ નમઃ ।
ૐ સુરેશાન્યૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્માદિવરદાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ॥ ૭૦॥

ૐ સુરાનામભયપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ વરાહદેહસમ્ભૂતાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રોણિવારાલસે નમઃ ।
ૐ ક્રોધિન્યૈ નમઃ ।
ૐ નીલાસ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ શુભદાયૈ નમઃ ।
ૐ શુભવારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ શત્રૂણાં વાક્સ્તમ્ભનકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ કટિસ્તમ્ભનકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ મતિસ્તમ્ભનકારિણ્યૈ નમઃ ॥ ૮૦॥

ૐ સાક્ષીસ્તમ્ભનકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ મૂકસ્તમ્ભિન્યૈ નમઃ ।
ૐ જિહ્વાસ્તમ્ભિન્યૈ નમઃ ।
ૐ દુષ્ટાનાં નિગ્રહકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ શિષ્ટાનુગ્રહકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વશત્રુક્ષયકરાયૈ નમઃ ।
ૐ શત્રુસાદનકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ શત્રુવિદ્વેષણકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભૈરવીપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ મન્ત્રાત્મિકાયૈ નમઃ ॥ ૯૦॥

ૐ યન્ત્રરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ તન્ત્રરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ પીઠાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ દેવદેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્રેયસ્કારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ચિન્તિતાર્થપ્રદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ભક્તાલક્ષ્મીવિનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સમ્પત્પ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ સૌખ્યકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ બાહુવારાહ્યૈ નમઃ ॥ ૧૦૦॥

ૐ સ્વપ્નવારાહ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભગવત્યૈ નમો નમઃ ।
ૐ ઈશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વારાધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વમયાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વલોકાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ મહિષનાશિનાયૈ નમઃ ।
ૐ બૃહદ્વારાહ્યૈ નમઃ ॥ ૧૦૮॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download વારાહી અષ્ટોત્તર શત નામાવળિ PDF

વારાહી અષ્ટોત્તર શત નામાવળિ PDF

Leave a Comment