Download HinduNidhi App
Misc

বৃহস্পতি কবচ

Brihaspati Kavacham Bengali

MiscKavach (कवच संग्रह)বাংলা
Share This

|| বৃহস্পতি কবচ ||

অস্য শ্রীবৃহস্পতি কবচমহা মংত্রস্য, ঈশ্বর ঋষিঃ, অনুষ্টুপ ছংদঃ, বৃহস্পতিদেবতা,

গং বীজং, শ্রীং শক্তিঃ, ক্লীং কীলকম, বৃহস্পতি প্রসাদ সিদশ্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ ||

খানম

অভীষ্টফলদং বংদে সর্বভং সুরপূজিতম |

অক্ষমালাধরং শাংতং প্রণমামি বৃহস্পতিম ||

অথ বৃহস্পতি কবচম

বৃহস্পতিঃ শিরঃ পাতু ললাটং পাতু মে গুরুঃ | কর্ণো সুরগুরুঃ পাতু নেত্রে মেভীষ্টদায়কঃ || 1 ||

জিহ্বাং পাতু সুরাচার্য: নাসং মে বেদপারগঃ | মুখং মে পাতু সর্বজ্ঞঃ কংঠং মে দেবতাগুরুঃ || 2 ||

ভুজা বংগীরসঃ পাতু করৌ পাতু শুভপ্রদঃ | স্তনৌ মে পাতু বাগীশঃ কুক্ষিং মে শুভলক্ষণঃ || 3 ||

নাভিং দেবগুরুঃ পাতু মধ্যং পাতু সুখপ্রদঃ | কটিং পাতু জগদ্বংদয়ঃ ঊরূ মে পাতু বাষ্পতিঃ || 4 ||

জানুজংঘে সুরাচার্যঃ পাদৌ বিশ্বাত্মকঃ সদা অন্যানি যানি চাংগানি রক্ষেম্মে সর্বতো গুরুঃ || 5 ||

ফলশ্ৰুতিঃ

ইতেয়তৎকবচং দিব্যং ত্রিসংখ্যং যঃ পঠেন্নরঃ | সর্বান কামানবাপ্নোতি সর্বত্র বিজয়ী ভবেত ||

|| ইতি শ্রী বৃহস্পতি কবচম ||

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download বৃহস্পতি কবচ PDF

বৃহস্পতি কবচ PDF

Leave a Comment