Download HinduNidhi App

Datta Aarti

॥ Aarti ॥

Trigunatmaka Traimurti Datta Ha Jana।
Triguni Avatara Trailokyarana।
Neti Neti Shabda Na Ye Anumana।
Suravara Munijana Yogi Samadhi Na Ye Dhyana॥

Jai Deva Jai Deva Jai Shri Gurudatta।
Aarti Ovalita Harali Bhavachinta॥

Sabahya Abhyantari Tu Ek Datta।
Abhagyasi Kaisi Na Kale Hi Maata।
Parahi Paratali Tethe Kaicha Heta।
Janmamaranacha Puralase Anta॥

Jai Deva Jai Deva Jai Shri Gurudatta।
Aarti Ovalita Harali Bhavachinta॥

Datta Yeuniya Ubha Thakala।
Sadbhave Sashtange Pranipata Kela।
Prasanna Houni Ashirwada Didhala।
Janmamaranacha Phera Chukavila॥

Jai Deva Jai Deva Jai Shri Gurudatta।
Aarti Ovalita Harali Bhavachinta॥

Datta Datta Aise Lagale Dhyana।
Harapale Mana Jhale Unmana।
Mi Tu Panachi Jhali Bolavana।
Eka Janardani Shri Datta Dhyana॥

Jai Deva Jai Deva Jai Shri Gurudatta।
Aarti Ovalita Harali Bhavachinta॥

Download HinduNidhi App

Download Free Datta Aarti PDF

Datta Aarti PDF

Leave a Comment