Download HinduNidhi App
Misc

जय देवी गंगाबाई – गंगेची आरती

Jai Devi Gangabai Gangechi Aarti Marathi

MiscAarti (आरती संग्रह)मराठी
Share This

॥ जय देवी गंगाबाई – गंगेची आरती ॥

जय देवी जय देवी जय गंगाबाई ।
पावन करि मन सत्वर विश्वाचे आई ॥

माते दर्शनमात्रे प्राणी उद्धरसी ।
हरिसी पातक अवघे जग पावन करिसी ॥
दुष्कर्मी मी रचिल्या पापांच्या राशी ।
हरहर आता स्मरतो गति होईल कैसी ॥

जय देवी जय गंगाबाई..

पडले प्रसंग तैशी कर्म आचरलो ।
विषयांचे मोहाने त्यातचि रत झालो ॥
ज्याचे योगे दुष्कृत-सिंधुत बुडालो ।
त्यातुनि मजला तारिसि ह्या हेतूने आलो।

जय देवी जय गंगाबाई..

निर्दय यमदूत नेती त्या समयी राखी ।
क्षाळी यमधर्माच्या खात्यातील बाकी ॥
मत्संगतिजन अवघे तारियले त्वा की ।
उरलो पाहे एकचि मी पतितांपैकी ॥

जय देवी जय गंगाबाई..

अघहरणे जय करुणे विनवितसे भावे ।
नोपेक्षी मज आता त्वत्पात्री घ्यावेम ॥
केला पदर पुढे मी, मज इतुके द्यावे ।
जीवे त्या विष्णूच्या परमात्मनि व्हावे।

जय देवी जय गंगाबाई..

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download जय देवी गंगाबाई - गंगेची आरती PDF

जय देवी गंगाबाई - गंगेची आरती PDF

Leave a Comment