Download HinduNidhi App
Lakshmi Ji

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತೆಯ ಆರತಿ

Lakshmi Aarti Kannada

Lakshmi JiAarti (आरती संग्रह)ಕನ್ನಡ
Share This

॥ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತೆಯ ಆರತಿ ॥

ಓಂ ಜೈ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾ,
ತಾಯಿ ಜೈ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾ.
ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ,
ಹರ ವಿಷ್ಣು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ.
ಉಮಾ, ರಮಾ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ,
ನೀನು ಜಗದ ತಾಯಿ.
ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಧ್ಯಾವತ್,
ನಾರದ ರಿಷಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.

॥’ಓಂ ಜೈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತಾ… ॥

ದುರ್ಗಾ ರೂಪ ನಿರಂಜನಿ,
ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ನೀಡುವವನು.
ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ
ರಿದ್ಧಿ-ಸಿದ್ಧಿ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

॥’ಓಂ ಜೈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತಾ… ॥

ನೀನು ಹೇಡಸ್‌ನ ವಾಸಸ್ಥಾನ,
ನೀನು ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವವನು.
ಕರ್ಮ-ಪರಿಣಾಮ-ಬಹಿರಂಗ,
ಭಾವ ನಿಧಿಯ ತ್ರಾಟ.

॥’ಓಂ ಜೈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತಾ… ॥

ನೀವು ವಾಸಿಸುವ ಮನೆ
ಅದಕ್ಕೇ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ,
ಮನಸ್ಸು ಗಾಬರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ

.. ಓಂ ಜೈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತಾ… ॥

ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಜ್ಞ ನಡೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ಯಾರಿಗೂ ಬಟ್ಟೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆಹಾರ ವೈಭವ,
ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ

ಓಂ ಜೈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತಾ… ॥

ಸುಂದರವಾದ ಮಂಗಳಕರ ಗುಣಗಳ ದೇವಾಲಯ,
ಕ್ಷೀರೋದ್ಧಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ರತ್ನ ಚತುರ್ದಶ
ಯಾರೂ ಹುಡುಕುವುದಿಲ್ಲ

.. ಓಂ ಜೈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತಾ… ॥

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆರತಿ,
ಯಾರು ಹಾಡಿದರೂ ಗಂಡು
ಆನಂದ ಸಮತಾ,
ಪಾಪ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು.

॥’ಓಂ ಜೈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತಾ… ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತೆಯ ಆರತಿ PDF

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತೆಯ ಆರತಿ PDF

Leave a Comment