Download HinduNidhi App
Misc

নবগ্রহ কবচম্

Navagraha Kavacham Bengali

MiscKavach (कवच संग्रह)বাংলা
Share This

|| নবগ্রহ কবচম্ ||

শিরো মে পাতু মার্তাংডো কপালং রোহিণীপতিঃ ।
মুখমংগারকঃ পাতু কংঠশ্চ শশিনংদনঃ ॥ 1 ॥

বুদ্ধিং জীবঃ সদা পাতু হৃদযং ভৃগুনংদনঃ ।
জঠরং চ শনিঃ পাতু জিহ্বাং মে দিতিনংদনঃ ॥ 2 ॥

পাদৌ কেতুঃ সদা পাতু বারাঃ সর্বাংগমেব চ ।
তিথযোঽষ্টৌ দিশঃ পাংতু নক্ষত্রাণি বপুঃ সদা ॥ 3 ॥

অংসৌ রাশিঃ সদা পাতু যোগাশ্চ স্থৈর্যমেব চ ।
গুহ্যং লিংগং সদা পাংতু সর্বে গ্রহাঃ শুভপ্রদাঃ ॥ 4 ॥

অণিমাদীনি সর্বাণি লভতে যঃ পঠেদ্ ধৃবম্ ।
এতাং রক্ষাং পঠেদ্ যস্তু ভক্ত্যা স প্রযতঃ সুধীঃ ॥ 5 ॥

স চিরাযুঃ সুখী পুত্রী রণে চ বিজযী ভবেত্ ।
অপুত্রো লভতে পুত্রং ধনার্থী ধনমাপ্নুযাত্ ॥ 6 ॥

দারার্থী লভতে ভার্যাং সুরূপাং সুমনোহরাম্ ।
রোগী রোগাত্প্রমুচ্যেত বদ্ধো মুচ্যেত বংধনাত্ ॥ 7 ॥

জলে স্থলে চাংতরিক্ষে কারাগারে বিশেষতঃ ।
যঃ করে ধারযেন্নিত্যং ভযং তস্য ন বিদ্যতে ॥ 8 ॥

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেযং গুর্বংগনাগমঃ ।
সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত কবচস্য চ ধারণাত্ ॥ 9 ॥

নারী বামভুজে ধৃত্বা সুখৈশ্বর্যসমন্বিতা ।
কাকবংধ্যা জন্মবংধ্যা মৃতবত্সা চ যা ভবেত্ ।
বহ্বপত্যা জীববত্সা কবচস্য প্রসাদতঃ ॥ 10 ॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download নবগ্রহ কবচম্ PDF

নবগ্রহ কবচম্ PDF

Leave a Comment