Download HinduNidhi App
Misc

નવગ્રહ કવચમ્

Navagraha Kavacham Gujarati

MiscKavach (कवच संग्रह)ગુજરાતી
Share This

|| નવગ્રહ કવચમ્ ||

શિરો મે પાતુ માર્તાંડો કપાલં રોહિણીપતિઃ ।
મુખમંગારકઃ પાતુ કંઠશ્ચ શશિનંદનઃ ॥ 1 ॥

બુદ્ધિં જીવઃ સદા પાતુ હૃદયં ભૃગુનંદનઃ ।
જઠરં ચ શનિઃ પાતુ જિહ્વાં મે દિતિનંદનઃ ॥ 2 ॥

પાદૌ કેતુઃ સદા પાતુ વારાઃ સર્વાંગમેવ ચ ।
તિથયોઽષ્ટૌ દિશઃ પાંતુ નક્ષત્રાણિ વપુઃ સદા ॥ 3 ॥

અંસૌ રાશિઃ સદા પાતુ યોગાશ્ચ સ્થૈર્યમેવ ચ ।
ગુહ્યં લિંગં સદા પાંતુ સર્વે ગ્રહાઃ શુભપ્રદાઃ ॥ 4 ॥

અણિમાદીનિ સર્વાણિ લભતે યઃ પઠેદ્ ધૃવમ્ ।
એતાં રક્ષાં પઠેદ્ યસ્તુ ભક્ત્યા સ પ્રયતઃ સુધીઃ ॥ 5 ॥

સ ચિરાયુઃ સુખી પુત્રી રણે ચ વિજયી ભવેત્ ।
અપુત્રો લભતે પુત્રં ધનાર્થી ધનમાપ્નુયાત્ ॥ 6 ॥

દારાર્થી લભતે ભાર્યાં સુરૂપાં સુમનોહરામ્ ।
રોગી રોગાત્પ્રમુચ્યેત બદ્ધો મુચ્યેત બંધનાત્ ॥ 7 ॥

જલે સ્થલે ચાંતરિક્ષે કારાગારે વિશેષતઃ ।
યઃ કરે ધારયેન્નિત્યં ભયં તસ્ય ન વિદ્યતે ॥ 8 ॥

બ્રહ્મહત્યા સુરાપાનં સ્તેયં ગુર્વંગનાગમઃ ।
સર્વપાપૈઃ પ્રમુચ્યેત કવચસ્ય ચ ધારણાત્ ॥ 9 ॥

નારી વામભુજે ધૃત્વા સુખૈશ્વર્યસમન્વિતા ।
કાકવંધ્યા જન્મવંધ્યા મૃતવત્સા ચ યા ભવેત્ ।
બહ્વપત્યા જીવવત્સા કવચસ્ય પ્રસાદતઃ ॥ 10 ॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download નવગ્રહ કવચમ્ PDF

નવગ્રહ કવચમ્ PDF

Leave a Comment