Download HinduNidhi App

Shri Navagrah Aarti

|| Aarti ||

Aarti Sri Navagrahao Ki Kijai.
Baadh, Kasth, Roag, Har Leeje.

Surya Tej Vyaape Jeewan Bhar.
Jaaki Kripa Kabhut Nahi Cheejhe.

Rup Chandra Sheetalta Laaye.
Shanti Sneh Saras Rasu Bhijai.

Mangal Hare Amangal Sara.
Saumya Sudha Ras Pijai.

Buddha Sadha Vaibhav Yash Liiye.
Sukh Sampathi Lakshmi Pacizai.

Vidya Budhi Gyaan Guru Se Le Lo.
Pragati Sdda Maanav Pai Reejhe.

Shukra Tark Vigyaan Bdaave .
Desh Dharma Seva Yash Lije.

Nyaiedish Shani Ati Pyaare.
Jap Tap Shrdha Shani Ko Diijai.

Rahu Mann Ka Bharam Hraave.
Saath Na Kabhu Kukarm Na Deejai.

Swasth Uttam Ketu Raakhe.
Pradhinta Mannhith Kheeje.

!! Iti Shri Navgrah Aarti !!

Download HinduNidhi App

Download Free Shri Navagrah Aarti PDF

Shri Navagrah Aarti PDF

Leave a Comment