Download HinduNidhi App

Shri Ahoi Mata Ji Ki Aarti

|| Aarti ||

Jai Ahoi Mata, Jai Ahoi Mata ।
Tumko Nisdin Dhyavat
Hari Vishnu Vidhata ॥
॥ Jai Ahoi Mata..॥

Brahamni Rudrani Kamla
Tu He Hai Jag Mata ।
Surya Chandrama Dhyavat
Narad Rishi Gata ॥
॥ Jai Ahoi Mata..॥

Mata Roop Niranjan
Sukh Sampatti Data ।
Jo Koi Tumko Dhyavat
Nit Mangal Pata ॥
॥ Jai Ahoi Mata..॥

Tu He Hai Pataal Basanti,
Tu He Hai Sukh Data ।
Karma Prabhav Prakashak
Jagniddhi Se Trata ॥
॥ Jai Ahoi Mata..॥

Jis Ghar Tharo Vaas
Wahi Mein Gunna Aata ।
Kar Na Sake Soi Kar Le
Mann Nahi Ghabrata ॥
॥ Jai Ahoi Mata..॥

Tum Bin Sukh Na Hovay
Putra Na Koi Pata ।
Khan-Paan Ka Vaibhav
Tum Bin Nahi Aata ॥
॥ Jai Ahoi Mata..॥

Subh Gun Sundar Yukta
Sheer Niddhi Jata ।
Ratan Chaturdarsha
Toku Koi Nahi Pata ॥
॥ Jai Ahoi Mata..॥

Shri Ahoi Maa Ki Aarti
Jo Koi Gata ।
Ur Umang Ati Upjay
Paap Utar Jata ॥

Jai Ahoi Mata, Jai Ahoi Mata ।

Download HinduNidhi App

Download Free Shri Ahoi Mata Ji Ki Aarti PDF

Shri Ahoi Mata Ji Ki Aarti PDF

Leave a Comment