Download HinduNidhi App
Misc

Shri Bhairavi Mata Aarti

MiscAarti (आरती संग्रह)English
Share This

|| Aarti ||

Jai Jai Bhairavi, Asura Bhayavani
Pashupati Bhagini Maya

Sahaj Sumati Var Diyo Gosauni
Anugati Gati Tua Paya

Vasar Raini Sabasan Shobhit
Charan Chandramani Chuda
Kataok Daitaya Mari Mukh Melal
Katao Ugli Ka-el Kuda

Samar Baran Nayan Anuranjit
Jalad Jog Phulakoka

Kat-Kat Vikat Oth Put Pandari
Lidhur Phen Uth Phoka

Ghan-Ghan-Ghanay Ghungharu Kat Bajay
Han-Han Kar Tua Kata

Vidyapati Kavi Tua Pad Sevak
Putra Bisaru Jani Mata

Jai Jai Bhairavi Asura Bhayavani
Jai Jai Bhairavi Asura Bhayavani

|| Iti Shri Bhairavi Mata Aarti ||

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download Shri Bhairavi Mata Aarti PDF

Shri Bhairavi Mata Aarti PDF

Leave a Comment