Download HinduNidhi App

Shri Gayatri Chalisa

॥ Doha ॥

Hin Shrin, Klin, Medha, Prabha,
Jeevan Jyoti Prachand ।
Shanti, Kranti, Jagrti,
Pragati, Rachana Shakti Akhand ॥
Jagat Janani, Mangal Karani,
Gayatri Sukhadham ।
Pranavon Savitri, Swadha,
Swaha Pooran Kam ॥

॥ Chalisa ॥

Bhurbhuvah Svah Om Yut Janani ।
Gayatri Nit Kalimal Dahani ॥

Akshar Chaubis Param Punita ।
Inamen Basen Shastr, Shruti, Gita ॥

Shashwat Satoguni Satarupa ।
Saty Sanatan Sudha Anupa ॥

Hansarudh Sitambar Dhari ।
Swarnakanti Shuchi Gagan Bihari ॥

Pustak Pushp Kamandalu Mala ।
Shubhr Varn Tanu Nayan Vishala ॥

Dhyan Dharat Pulakit Hiy Hoi ।
Sukh Upajat, Duhkh Duramati Khoi ॥

Kamadhenu Tum Sur Taru Chhaya ।
Nirakar Ki Adabhut Maya ॥

Tumhari Sharan Gahai Jo Koi ।
Tarai Sakal Sankat Son Soi ॥

Saraswati Lakshmi Tum Kali ।
Dipai Tumhari Jyoti Nirali ॥

Tumhari Mahima Paran Paven ।
Jo Sharad Shat Mukh Gun Gaven ॥

Char Ved Ki Matu Punita ।
Tum Brahmani Gauri Sita ॥

Mahamantr Jitne Jag Mahin ।
Kou Gayatri Sam Nahin ॥

Sumirat Hiy Mein Gyan Prakasai ।
Alas Paap Avigha Nasai ॥

Srshti Bij Jag Janani Bhavani ।
Kal Ratri Varada Kalyani ॥

Brahama Vishnu Rudr Sur Jete ।
Tum Son Paven Surata Tete ॥

Tum Bhaktan Ki Bhakt Tumhare ।
Jananihin Putr Pran Te Pyare ॥

Mahima Aparampar Tumhari ।
Jai Jai Jai Tripada Bhay Hari ॥

Poorit Sakal Gyan Vigyana ।
Tum Sam Adhik Na Jag Mein Ana ॥

Tumahin Jani Kachhu Rahai Na Shesha ।
Tumahin Pay Kachhu Rahai Na Klesha ॥

Janat Tumahin, Tumahin Hai Jai ।
Paras Parasi Kudhatu Suhai ॥

Tumhari Shakti Dipai Sab Thai ।
Mata Tum Sab Thaur Samai ॥

Grah Nakshatr Brahamand Ghanere ।
Sab Gativan Tumhare Prere ॥

Sakalasrshti Ki Pran Vidhata ।
Palak Poshak Nashak Trata ॥

Mateshvari Daya Vrat Dhari ।
Tum San Tare Pataki Bhari ॥

Japar Krpa Tumhari Hoi ।
Tapar Krpa Karen Sab Koi ॥

Mand Budghi Te Budhi Bal Paven ।
Rogi Rog Rahit Hai Javen ॥

Darid Mitai Katai Sab Pira ।
Nashai Duhkh Harai Bhav Bhira ॥

Grh Kalesh Chit Chinta Bhari ।
Nasai Gayatri Bhay Hari ॥

Santiti Hin Susantati Paven ।
Sukh Sampatti Yut Mod Manaven ॥

Bhoot Pishach Sabai Bhay Khaven ।
Yam Ke Doot Nikat Nahin Aven ॥

Jo Sadhava Sumiren Chit Lai ।
Achhat Suhag Sada Sukhadai ॥

Ghar Var Sukh Prad Lahain Kumari ।
Vidhava Rahen Saty Vrat Dhari ॥

Jayati Jayati Jagadamb Bhavani ।
Tum Sam Aur Dayalu Na Dani ॥

Jo Sadaguru Son Diksha Paven ।
So Sadhan Ko Saphal Banaven ॥

Sumiran Karen Suruchi Badabhagi ।
Lahain Manorath Grhi Viragi ॥

Asht Sidghi Navanidhi Ki Data ।
Sab Samarth Gayatri Mata ॥

Rshi, Muni, Yati, Tapasvi, Jogi ।
Arat, Arthi, Chintit, Bhogi ॥

Jo Jo Sharan Tumhari Aven ।
So So Man Vanchhit Phal Paven ॥

Bal, Budghi, Vigha, Shil Svabhaoo ।
Dhan Vaibhav Yash Tej Uchhaoo ॥

Sakal Badhen Upaje Sukh Nana ।
Jo Yah Path Karai Dhari Dhyana ॥

॥ Doha ॥

Yah Chalisa Bhaktiyut, Path Kare Jo Koy ।
Tapar Krpa Prasannata, Gayatri Ki Hoy ॥

Download HinduNidhi App

Download Free Shri Gayatri Chalisa PDF

Shri Gayatri Chalisa PDF

Leave a Comment