Shri Giriraj Ji Ki Aarti

|| Aarti ||

Om jay jay jay giriraaj,
Svaamii jay jay jay giriraaj .
Sankaṭ men tum raakhow,
Nij bhaktan kii laaj ॥
Om Jay Jay Jay Giriraaja…

Om jay jay jay giriraaj,
Svaamii jay jay jay giriraaj .
Sankaṭ men tum raakhow,
Nij bhaktan kii laaj ॥
Om Jay Jay Jay Giriraaja…

Indraadik sab sur,
Milatumharown dhyaan dharain .
Svaamii tumharo dhyaan dhare
Ṛshi munijan yash gaaven,
Te bhavasindhu tarain ॥
Om Jay Jay Jay Giriraaja…

Sundar ruup tumhaarow,
Shyaam silaa sohen .
Svaamii shyaam silaa sohen
Van upavan lakhi-lakhi,
Ke bhaktan man mohen ॥
Om Jay Jay Jay Giriraaja…

Madhy maanasii,
Gaṅgaakali ke mal haranii .
Svaamii ke mal haranii
Taapai diip jalaaven,
Utaren vaitaranii ॥
Om Jay Jay Jay Giriraaja…

Naval apsaraa kuṇḍ,
Suhaavan – paavan sukhakaarii .
Svaamii paavan sukhakaarii
Baayen raadhaa – kuṇḍ,
Nahaavenmahaa paapahaarii ॥
Om Jay Jay Jay Giriraaja…

Tumhii mukti ke daataa,
Kaliyug ke svaamii .
Kaliyug ke svaamii
Diinan ke ho rakshak,
Prabhu antarayaamii ॥
Om Jay Jay Jay Giriraaja…

Ham hain sharaṇ tumhaarii,
Girivar giradhaarii .
Svaamii girivar giradhaarii
Devakii nandan kṛpaa karo,
He bhaktan hitakaarii ॥
Om Jay Jay Jay Giriraaja…

Jo nar de parikammaa puujan paaṭh karen .
Svaamii puujan paaṭh karen
Gaaven nity aaratiipuni,
Nahin janam dharen ॥
Om Jay Jay Jay Giriraaja…

Leave a Comment