Download HinduNidhi App
Share This

|| Aarti ||

Shri Aarti Godavari,
Ugamastha Brahmagiri.
Kushavart Gangadwari,
Mata Shri Tryambakeshwari.

Jai Patit Pavani,
Nivrutti Nathacharani.
Gautam Shri Jatadhari,
Varadatri Godavari.

Jai Amrit Vahini,
Varada Mata Anjani.
Vandan Shri Ramabhoomi,
Kumbhatr Godavari.

Jai Jeevan Dayini,
Govardhan Janasthanini.
Nathasagara Paithani,
Jaladatri Godavari.

Jai Gangashri Dakshini,
Anubandh Panchakshetrini.
Sangam Shri Rajamundry,
Sukhdatari Godavari.

Tulya Vasishtha Gautami,
Shri Bharadvaji Atrayi.
Kaushiki Vriddhagautami,
Dharasapt Godavari.

|| Iti Shri Godavari Aarti ||

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download Shri Godavari Aarti PDF

Shri Godavari Aarti PDF

Leave a Comment