Download HinduNidhi App

Shri Narmada Aarti

॥ Aarti ॥

Om Jai Jagadanandi,
Maiya Jai Aanand Kandi ।
Brahma Harihar Shankar, Reva
Shiv Har‍i Shankar, Rudrau Palanti ।

॥ Om Jai Jagadanandi..॥

Devi Narad Sarad Tum Varadayak,
Abhinav Padandi ।
Sur Nar Muni Jan Sevat,
Sur Nar Muni ।
Sharad Padawachanti ।

॥ Om Jai Jagadanandi..॥

Devi Dhoomak Vahan Rajat,
Veena Vadyanti ।
Jhumakat-Jhumakat-Jhumakat,
Jhannan Jhamakat Ramati Rajanti ।

॥ Om Jai Jagadanandi..॥

Devi Bajat Taal Mrdanga,
Sur Mandal Ramati ।
Toditan-Toditan-Toditan,
Turadad Ramati Suravanti ।

॥ Om Jai Jagadanandi..॥

Devi Sakal Bhuwan Par Aap Virajat,
Nishadin Aanandi ।
Gavat Ganga Shankar, Sevat Reva
Shankar Tum Bhat Metanti ।

॥ Om Jai Jagadanandi..॥

MaiyaJi Ko Kanchan Thar Virajat,
Agar Kapoor Batee ।
Amar Kanth Main Virajat,
Ghatan Ghat Birajat,
Koti Ratan Jyoti ।

॥ Om Jai Jagadanandi..॥

MaiyaJi Ki Aarti,
Nishadin Padh Ga‍vari,
Ho Reva Jug-Jug Naragave,
Bhajat Shivanand Swami
Japat Har‍i Nand Swami Manvanchit Pave ।

Om Jai Jagadanandi,
Maiya Jai Aanand Kandi ।
Brahma Harihar Shankar, Reva
Shiv Har‍i Shankar, Rudrau Palanti ।

Download HinduNidhi App

Download Free Shri Narmada Aarti PDF

Shri Narmada Aarti PDF

Leave a Comment