Download HinduNidhi App
Share This

॥ Doha ॥

Vishnu Suniye Vinaya,
Sevaka Ki Chitalaya।
Kirata Kuchha Varnana Karu,
Dijai Gyana Bataya॥

॥ Chaupai ॥

Namo Vishnu Bhagawana Kharari ।
Kashta Nashavana Akhila Bihari ।।
Prabala Jagata Mein Shakti Tumhari ।
Tribhuvana Phaila Rahi Ujiyari ।।

Sundara Rupa Manohara Surata ।
Sarala Svabhava Mohini Murata ।।
Tana Para Pitambara Ati Sohata ।
Baijanti Mala Mana Mohata ।।

Shankha Chakra Kara Gada Biraje ।
Dekhata Detaye Asura Dala Bhaje ।।
Satya Dharma Mada Lobha Na Gaje ।
Kama Krodha Mada Lobha Na Chhaje ।।

Santabhakta Sajjana Manaranjana ।
Danuja Asura Dushtana Dala Ganjana ।।
Sukha Upjaye Kashta Saba Bhanjana ।
Dhosha Mitaye Karata Jana Sajjana ।।

Papa Kata Bhava Sindhu Utarana ।
Kashta Nashkara Bhakata Ubarana ।।
Karata Aneka Rupa Prabhu Dharana ।
Kevala Apa Bhakti Ke Karana ।।

Dharani Dhenu Bana Tumhi Pukara ।
Taba Tuma Rupa Rama Ka Dhara ।।
Bhara Utara Asura Dala Mara ।
Ravana Adika Ko Samhara ।।

Apa Varaha Rupa Banaya ।
Hiranyaksha Ko Mara Giraya ।।
Dhara Matsya Tana Sindhu Banaya ।
Chaudaha Ratanana Ko Nikalaya ।।

Amilakha Asurana Dwanda Machaya ।
Rupa Mohini Apa Dikhaya ।।
Devana Ko Amrita Pana Karaya ।
Asurana Ko Chhabi Se Bahalaya ।।

Kurma Rupa Dhara Sindhu Majhaya ।
Mandrachala Giri Turata Uthaya ।।
Shankara Ka Tuma Phanda Chudaya ।
Bhasmasura Ko Rupa Dikhaya ।।

Vedana Ko Jaba Asura Dubaya ।
Kara Prabandha Unhe Dhundhawaya ।।
Mohita Bankara Khalahi Nachaya ।
Usahi Kara Se Bhasma Karaya ।।

Asura Jalandhara Ati Baladayi ।
Shankara Se Una Kinha Ladayi ।।
Hara Para Shiva Sakala Banaye ।
Kina Sati Se Chala Khala Jayi ।।

Sumirana Kina Tumhe Shivarani ।
Batalayi Saba Vipata Kahani ।।
Taba Tuma Bane Munishwara Gyani ।
Vrinda Ki Saba Surati Bhulani ।।

Dekhata Tina Danuja Shaitani ।
Vrinda Aya Tumhein Laptani ।।
Ho Sparsha Dharma Kshati Mani ।
Hana Asura Ura Shiva Shaitani ।।

Tumane Dhruru Prahalada Ubare ।
Hiranakusha Adika Khala Mare ।।
Ganika Aur Ajamila Tare ।
Bahuta Bhakta Bhava Sindhu Utare ।।

Harahu Sakala Santapa Hamare ।
Kripa Karahu Kari Sirajana Hare ।।
Dekhahun Main Nija Darasha Tumhare ।
Dina Bandhu Bhaktana Hitkare ।।

Chahata Apka Sevaka Darshana ।
Karahu Daya Apni Madhusudana ।।
Janu Nahi Yogya Japa Pujana ।
Hoye Yajna Shtuti Anumodana ।।

Shiladaya Santosha Sulakshana ।
Vidita Nahi Vratabodha Vilakshana ।।
Karahu Apka Kisa Vidhi Pujana ।
Kumati Viloka Hota Dukha Bhishana ।।

Karahu Pranama Kauna Vidhisumirana ।
Kauna Bhanti Main Karahu Samarpana ।।
Sura Muni Karata Sada Sivakai ।
Harshita Rahata Parama Gati Payi ।।

Dina Dukhina Para Sada Sahai ।
Nija Jana Jana Leva Apanayi ।।
Papa Dosha Santapa Nashao ।
Bhava Bandhana Se Mukta Karao ।।

Suta Sampati De Sukha Upjao ।
Nija Charanana Ka Dasa Banao ।।
Nigama Sada Ye Vinaya Sunavai ।
Padhai Sunai So Jana Sukha Pavai ।।

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download Shri Vishnu Chalisa PDF

Shri Vishnu Chalisa PDF

Leave a Comment