Vishnu Ji Ki Aarti

|| Aarti ||

Om Jaya Jagadisa Hare |
Svami Jaya Jagadisa Hare ||
Bhakta Jano Ke Sankata |
Dasa Jano Ke Sankata |
Ksana Me Dura Kare ||
Om Jaya Jagadisa Hare ||

Jo Jhyave Phala Pave |
Dukha Binase Mana Ka ||
Svami Dukha Binase Mana Ka |
Sukha Sampati Ghara Ave ||
Sukha Sampati Ghara Ave |
Kasta Mite Tana Ka ||
Om Jaya Jagadisa Hare || 

Mata Pita Tuma Mere |
Sarana Gahu Mai Kisaki ||
Svami Sarana Gahu Mai Kisaki |
Tuma Bina Aura Na Duja ||
Tuma Bina Aura Na Duja |
Asa Karu Mai Jisaki ||
Om Jaya Jagadisa Hare || 

Tuma Purana Paramatma |
Tuma Antaryami ||
Svami Tuma Antaryami |
Parabrahma Paramesvara ||
Parabrahma Paramesvara |
Tuma Saba Ke Svami ||
Om Jaya Jagadisa Hare || 

Tuma Karuna Ke Sagara |
Tuma Palanakarta ||
Svami Tuma Palanakarta |
Mai Murakha Khala Kami ||
Mai Sevaka Tuma Svami |
Krupa Karo Bharta ||
Om Jaya Jagadisa Hare || 

Tuma Ho Eka Agocara |
Sabake Pranapati ||
Svami Sabake Pranapati |
Kisa Vidhi Milu Dayamaya ||
Kisa Vidhi Milu Dayamaya |
Tumako Mai Kumati ||
Om Jaya Jagadisa Hare ||

Dinabandhu Dukhaharta |
Thakura Tuma Mere ||
Svami Thakura Tuma Mere |
Apane Hatha Uthao ||
Apane Sarana Lagao |
Dvara Para Tere ||
Om Jaya Jagadisa Hare || 

Visaya Vikara Mitao |
Papa Haro Deva ||
Svami Pap Haro Deva |
Sraddha Bhakti Barhao ||
Sraddha Bhakti Barhao |
Santana Ki Seva ||
Om Jaya Jagadisa Hare || 

Tana Mana Dhana |
Saba Kucha Hai Tera ||
Svami Saba Kucha Hai Tera |
Tera Tujha Ko Arpana ||
Tera Tujha Ko Arpana |
Kya Lage Mera ||
Om Jaya Jagadisa Hare || 

Om Jaya Jagadisa Hare |
Svami Jaya Jagadisa Hare ||
Bhakta Jano Ke Sankata |
Dasa Jano Ke Sankata ||
Ksana Me Dura Kare |
Om Jaya Jagadisa Hare || 

Leave a Comment