Download HinduNidhi App
Misc

बुध अष्टोत्तर शत नामावलि

108 Names of Budha Marathi

MiscAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)मराठी
Share This

|| बुध अष्टोत्तर शत नामावलि ||

ॐ बुधाय नमः ।
ॐ बुधार्चिताय नमः ।
ॐ सौम्याय नमः ।
ॐ सौम्यचित्ताय नमः ।
ॐ शुभप्रदाय नमः ।
ॐ दृढव्रताय नमः ।
ॐ दृढफलाय नमः ।
ॐ श्रुतिजालप्रबोधकाय नमः ।
ॐ सत्यवासाय नमः ।
ॐ सत्यवचसे नमः ॥ 10 ॥

ॐ श्रेयसां पतये नमः ।
ॐ अव्ययाय नमः ।
ॐ सोमजाय नमः ।
ॐ सुखदाय नमः ।
ॐ श्रीमते नमः ।
ॐ सोमवंशप्रदीपकाय नमः ।
ॐ वेदविदे नमः ।
ॐ वेदतत्त्वज्ञाय नमः ।
ॐ वेदांतज्ञानभास्वराय नमः ।
ॐ विद्याविचक्षणाय नमः ॥ 20 ॥

ॐ विभवे नमः ।
ॐ विद्वत्प्रीतिकराय नमः ।
ॐ ऋजवे नमः ।
ॐ विश्वानुकूलसंचाराय नमः ।
ॐ विशेषविनयान्विताय नमः ।
ॐ विविधागमसारज्ञाय नमः ।
ॐ वीर्यवते नमः ।
ॐ विगतज्वराय नमः ।
ॐ त्रिवर्गफलदाय नमः ।
ॐ अनंताय नमः ॥ 30 ॥

ॐ त्रिदशाधिपपूजिताय नमः ।
ॐ बुद्धिमते नमः ।
ॐ बहुशास्त्रज्ञाय नमः ।
ॐ बलिने नमः ।
ॐ बंधविमोचकाय नमः ।
ॐ वक्रातिवक्रगमनाय नमः ।
ॐ वासवाय नमः ।
ॐ वसुधाधिपाय नमः ।
ॐ प्रसन्नवदनाय नमः ।
ॐ वंद्याय नमः ॥ 40 ॥

ॐ वरेण्याय नमः ।
ॐ वाग्विलक्षणाय नमः ।
ॐ सत्यवते नमः ।
ॐ सत्यसंकल्पाय नमः ।
ॐ सत्यबंधवे नमः ।
ॐ सदादराय नमः ।
ॐ सर्वरोगप्रशमनाय नमः ।
ॐ सर्वमृत्युनिवारकाय नमः ।
ॐ वाणिज्यनिपुणाय नमः ।
ॐ वश्याय नमः ॥ 50 ॥

ॐ वातांगाय नमः ।
ॐ वातरोगहृते नमः ।
ॐ स्थूलाय नमः ।
ॐ स्थैर्यगुणाध्यक्षाय नमः ।
ॐ स्थूलसूक्ष्मादिकारणाय नमः ।
ॐ अप्रकाशाय नमः ।
ॐ प्रकाशात्मने नमः ।
ॐ घनाय नमः ।
ॐ गगनभूषणाय नमः ।
ॐ विधिस्तुत्याय नमः ॥ 60 ॥

ॐ विशालाक्षाय नमः ।
ॐ विद्वज्जनमनोहराय नमः ।
ॐ चारुशीलाय नमः ।
ॐ स्वप्रकाशाय नमः ।
ॐ चपलाय नमः ।
ॐ जितेंद्रियाय नमः ।
ॐ उदङ्मुखाय नमः ।
ॐ मखासक्ताय नमः ।
ॐ मगधाधिपतये नमः ।
ॐ हरये नमः ॥ 70

ॐ सौम्यवत्सरसंजाताय नमः ।
ॐ सोमप्रियकराय नमः ।
ॐ सुखिने नमः ।
ॐ सिंहाधिरूढाय नमः ।
ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
ॐ शिखिवर्णाय नमः ।
ॐ शिवंकराय नमः ।
ॐ पीतांबराय नमः ।
ॐ पीतवपुषे नमः ।
ॐ पीतच्छत्रध्वजांकिताय नमः ॥ 80 ॥

ॐ खड्गचर्मधराय नमः ।
ॐ कार्यकर्त्रे नमः ।
ॐ कलुषहारकाय नमः ।
ॐ आत्रेयगोत्रजाय नमः ।
ॐ अत्यंतविनयाय नमः ।
ॐ विश्वपावनाय नमः ।
ॐ चांपेयपुष्पसंकाशाय नमः ।
ॐ चारणाय नमः ।
ॐ चारुभूषणाय नमः ।
ॐ वीतरागाय नमः ॥ 90 ॥

ॐ वीतभयाय नमः ।
ॐ विशुद्धकनकप्रभाय नमः ।
ॐ बंधुप्रियाय नमः ।
ॐ बंधमुक्ताय नमः ।
ॐ बाणमंडलसंश्रिताय नमः ।
ॐ अर्केशानप्रदेशस्थाय नमः ।
ॐ तर्कशास्त्रविशारदाय नमः ।
ॐ प्रशांताय नमः ।
ॐ प्रीतिसंयुक्ताय नमः ।
ॐ प्रियकृते नमः ॥ 100 ॥

ॐ प्रियभाषणाय नमः ।
ॐ मेधाविने नमः ।
ॐ माधवसक्ताय नमः ।
ॐ मिथुनाधिपतये नमः ।
ॐ सुधिये नमः ।
ॐ कन्याराशिप्रियाय नमः ।
ॐ कामप्रदाय नमः ।
ॐ घनफलाश्रयाय नमः ॥ 108 ॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download बुध अष्टोत्तर शत नामावलि PDF

बुध अष्टोत्तर शत नामावलि PDF

Leave a Comment