Download HinduNidhi App
Misc

લલિતા અષ્ટોત્તર શતનામાવળિ

108 Names of Lalitha Devi Gujarati

MiscAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)ગુજરાતી
Share This

|| લલિતા અષ્ટોત્તર શતનામાવળિ ||

રજતાચલશૃંગાગ્રમધ્યસ્થાયૈ નમો નમઃ ।
હિમાચલમહાવંશપાવનાયૈ નમો નમઃ ।
શંકરાર્ધાંગસૌંદર્યશરીરાયૈ નમો નમઃ ।
લસન્મરકતસ્વચ્છવિગ્રહાયૈ નમો નમઃ ।
મહાતિશયસૌંદર્યલાવણ્યાયૈ નમો નમઃ ।
શશાંકશેખરપ્રાણવલ્લભાયૈ નમો નમઃ ।
સદાપંચદશાત્મૈક્યસ્વરૂપાયૈ નમો નમઃ ।
વજ્રમાણિક્યકટકકિરીટાયૈ નમો નમઃ ।
કસ્તૂરીતિલકોલ્લાસનિટિલાયૈ નમો નમઃ ।
ભસ્મરેખાંકિતલસન્મસ્તકાયૈ નમો નમઃ । ૧૦ ।

વિકચાંભોરુહદલલોચનાયૈ નમો નમઃ ।
શરચ્ચાંપેયપુષ્પાભનાસિકાયૈ નમો નમઃ ।
લસત્કાંચનતાટંકયુગલાયૈ નમો નમઃ ।
મણિદર્પણસંકાશકપોલાયૈ નમો નમઃ ।
તામ્બૂલપૂરિતસ્મેરવદનાયૈ નમો નમઃ ।
સુપક્વદાડિમીબીજરદનાયૈ નમો નમઃ ।
કંબુપૂગસમચ્છાયકંધરાયૈ નમો નમઃ ।
સ્થૂલમુક્તાફલોદારસુહારાયૈ નમો નમઃ ।
ગિરીશબદ્ધમાંગલ્યમંગલાયૈ નમો નમઃ ।
પદ્મપાશાંકુશલસત્કરાબ્જાયૈ નમો નમઃ । ૨૦ ।

પદ્મકૈરવમંદારસુમાલિન્યૈ નમો નમઃ ।
સુવર્ણકુંભયુગ્માભસુકુચાયૈ નમો નમઃ ।
રમણીયચતુર્બાહુસંયુક્તાયૈ નમો નમઃ ।
કનકાંગદકેયૂરભૂષિતાયૈ નમો નમઃ ।
બૃહત્સૌવર્ણસૌંદર્યવસનાયૈ નમો નમઃ ।
બૃહન્નિતંબવિલસજ્જઘનાયૈ નમો નમઃ ।
સૌભાગ્યજાતશૃંગારમધ્યમાયૈ નમો નમઃ ।
દિવ્યભૂષણસંદોહરંજિતાયૈ નમો નમઃ ।
પારિજાતગુણાધિક્યપદાબ્જાયૈ નમો નમઃ ।
સુપદ્મરાગસંકાશચરણાયૈ નમો નમઃ । ૩૦ ।

કામકોટિમહાપદ્મપીઠસ્થાયૈ નમો નમઃ ।
શ્રીકંઠનેત્રકુમુદચંદ્રિકાયૈ નમો નમઃ ।
સંચારમરરમાવાણીવીજિતાયૈ નમો નમઃ ।
ભક્તરક્ષણદાક્ષિણ્યકટાક્ષાયૈ નમો નમઃ ।
ભૂતેશાલિંગનોદ્ભૂતપુલકાંગ્યૈ નમો નમઃ ।
અનંગજનકાપાંગવીક્ષણાયૈ નમો નમઃ ।
બ્રહ્મોપેંદ્રશિરોરત્નરંજિતાયૈ નમો નમઃ ।
શચીમુખ્યામરવધૂસેવિતાયૈ નમો નમઃ ।
લીલાકલ્પિતબ્રહ્માંડમંડલાયૈ નમો નમઃ ।
અમૃતાદિમહાશક્તિસંવૃતાયૈ નમો નમઃ । ૪૦ ।

એકાતપત્રસામ્રાજ્યદાયિકાયૈ નમો નમઃ ।
સનકાદિસમારાધ્યપાદુકાયૈ નમો નમઃ ।
દેવર્ષિભિસ્સ્તૂયમાનવૈભવાયૈ નમો નમઃ ।
કલશોદ્ભવદુર્વાસઃપૂજિતાયૈ નમો નમઃ ।
મત્તેભવક્ત્રષડ્વક્ત્રવત્સલાયૈ નમો નમઃ ।
ચક્રરાજમહાયંત્રમધ્યવર્તિન્યૈ નમો નમઃ ।
ચિદગ્નિકુંડસંભૂતસુદેહાયૈ નમો નમઃ ।
શશાંકખંડસંયુક્તમકુટાયૈ નમો નમઃ ।
મત્તહંસવધૂમંદગમનાયૈ નમો નમઃ ।
વંદારુજનસંદોહવંદિતાયૈ નમો નમઃ । ૫૦ ।

અંતર્મુખજનાનંદફલદાયૈ નમો નમઃ ।
પતિવ્રતાંગનાભીષ્ટફલદાયૈ નમો નમઃ ।
અવ્યાજકરુણાપૂરપૂરિતાયૈ નમો નમઃ ।
નિતાંતસચ્ચિદાનંદસંયુક્તાયૈ નમો નમઃ ।
સહસ્રસૂર્યસંયુક્તપ્રકાશાયૈ નમો નમઃ ।
રત્નચિંતામણિગૃહમધ્યસ્થાયૈ નમો નમઃ ।
હાનિવૃદ્ધિગુણાધિક્યરહિતાયૈ નમો નમઃ ।
મહાપદ્માટવીમધ્યનિવાસાયૈ નમો નમઃ ।
જાગ્રત્સ્વપ્નસુષુપ્તીનાં સાક્ષિભૂત્યૈ નમો નમઃ ।
મહાપાપૌઘપાપાનાં વિનાશિન્યૈ નમો નમઃ । ૬૦ ।

દુષ્ટભીતિમહાભીતિભંજનાયૈ નમો નમઃ ।
સમસ્તદેવદનુજપ્રેરકાયૈ નમો નમઃ ।
સમસ્તહૃદયાંભૂજનિલયાયૈ નમો નમઃ ।
અનાહતમહાપદ્મમંદિરાયૈ નમો નમઃ ।
સહસ્રારસરોજાતવાસિતાયૈ નમો નમઃ ।
પુનરાવૃત્તિરહિતપુરસ્થાયૈ નમો નમઃ ।
વાણીગાયત્રીસાવિત્રીસન્નુતાયૈ નમો નમઃ ।
રમાભૂમિસુતારાધ્યપદાબ્જાયૈ નમો નમઃ ।
લોપામુદ્રાર્ચિતશ્રીમચ્ચરણાયૈ નમો નમઃ ।
સહસ્રરતિસૌંદર્યશરીરાયૈ નમો નમઃ । ૭૦ ।

ભાવનામાત્રસંતુષ્ટહૃદયાયૈ નમો નમઃ ।
સત્યસમ્પૂર્ણવિજ્ઞાનસિદ્ધિદાયૈ નમો નમઃ ।
શ્રીલોચનકૃતોલ્લાસફલદાયૈ નમો નમઃ ।
શ્રીસુધાબ્ધિમણિદ્વીપમધ્યગાયૈ નમો નમઃ ।
દક્ષાધ્વરવિનિર્ભેદસાધનાયૈ નમો નમઃ ।
શ્રીનાથસોદરીભૂતશોભિતાયૈ નમો નમઃ ।
ચંદ્રશેખરભક્તાર્તિભંજનાયૈ નમો નમઃ ।
સર્વોપાધિવિનિર્મુક્તચૈતન્યાયૈ નમો નમઃ ।
નામપારયણાભીષ્ટફલદાયૈ નમો નમઃ ।
સૃષ્ટિસ્થિતિતિરોધાનસંકલ્પાયૈ નમો નમઃ । ૮૦ ।

શ્રીષોડશાક્ષરીમંત્રમધ્યગાયૈ નમો નમઃ ।
અનાદ્યંતસ્વયંભૂતદિવ્યમૂર્ત્યૈ નમો નમઃ ।
ભક્તહંસપરિમુખ્યવિયોગાયૈ નમો નમઃ ।
માતૃમંડલસંયુક્તલલિતાયૈ નમો નમઃ ।
ભંડદૈત્યમહાસત્ત્વનાશનાયૈ નમો નમઃ ।
ક્રૂરભંડશિરચ્છેદનિપુણાયૈ નમો નમઃ ।
ધાત્રચ્યુતસુરાધીશસુખદાયૈ નમો નમઃ ।
ચંડમુંડનિશુંભાદિખંડનાયૈ નમો નમઃ ।
રક્તાક્ષરક્તજિહ્વાદિશિક્ષણાયૈ નમો નમઃ ।
મહિષાસુરદોર્વીર્યનિગ્રહાયૈ નમો નમઃ । ૯૦ ।

અભ્રકેશમહોત્સાહકારણાયૈ નમો નમઃ ।
મહેશયુક્તનટનતત્પરાયૈ નમો નમઃ ।
નિજભર્તૃમુખાંભોજચિંતનાયૈ નમો નમઃ ।
વૃષભધ્વજવિજ્ઞાનભાવનાયૈ નમો નમઃ ।
જન્મમૃત્યુજરારોગભંજનાયૈ નમો નમઃ ।
વિધેયમુક્તવિજ્ઞનસિદ્ધિદાયૈ નમો નમઃ ।
કામક્રોધાદિષડ્વર્ગનાશનાયૈ નમો નમઃ ।
રાજરાજાર્ચિતપદસરોજાયૈ નમો નમઃ ।
સર્વવેદાંતસંસિદ્ધસુતત્વાયૈ નમો નમઃ । ૧૦૦ ।

શ્રીવીરભક્તવિજ્ઞાનવિધાનાયૈ નમો નમઃ ।
અશેષદુષ્ટદનુજસૂદનાયૈ નમો નમઃ ।
સાક્ષાચ્છ્રીદક્ષિણામૂર્તિમનોજ્ઞાયૈ નમો નમઃ ।
હયમેધાગ્રસમ્પૂજ્યમહિમાયૈ નમો નમઃ ।
દક્ષપ્રજાપતિસુતવેષાઢ્યાયૈ નમો નમઃ ।
સુમબાણેક્ષુકોદંડમંડિતાયૈ નમો નમઃ ।
નિત્યયૌવનમાંગલ્યમંગલાયૈ નમો નમઃ ।
મહાદેવસમાયુક્તશરીરાયૈ નમો નમઃ ।
મહાદેવરતૌત્સુક્યમહાદેવ્યૈ નમો નમઃ ।

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download લલિતા અષ્ટોત્તર શતનામાવળિ PDF

લલિતા અષ્ટોત્તર શતનામાવળિ PDF

Leave a Comment