Download HinduNidhi App
Misc

सुब्रह्मण्य अष्टोत्तर शतनामावली

108 Names Subramanya Hindi

MiscAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)हिन्दी
Share This

|| सुब्रह्मण्य अष्टोत्तर शतनामावली ||

ॐ स्कंदाय नमः
ॐ गुहाय नमः
ॐ षण्मुखाय नमः
ॐ फालनेत्रसुताय नमः
ॐ प्रभवे नमः
ॐ पिंगलाय नमः
ॐ कृत्तिकासूनवे नमः
ॐ शिखिवाहाय नमः
ॐ द्विषड्भुजाय नमः
ॐ द्विषण्णेत्राय नमः (10)

ॐ शक्तिधराय नमः
ॐ पिशिताश प्रभंजनाय नमः
ॐ तारकासुर संहारिणे नमः
ॐ रक्षोबलविमर्दनाय नमः
ॐ मत्ताय नमः
ॐ प्रमत्ताय नमः
ॐ उन्मत्ताय नमः
ॐ सुरसैन्य सुरक्षकाय नमः
ॐ देवसेनापतये नमः
ॐ प्राज्ञाय नमः (20)

ॐ कृपालवे नमः
ॐ भक्तवत्सलाय नमः
ॐ उमासुताय नमः
ॐ शक्तिधराय नमः
ॐ कुमाराय नमः
ॐ क्रौंचदारणाय नमः
ॐ सेनान्ये नमः
ॐ अग्निजन्मने नमः
ॐ विशाखाय नमः
ॐ शंकरात्मजाय नमः (30)

ॐ शिवस्वामिने नमः
ॐ गण स्वामिने नमः
ॐ सर्वस्वामिने नमः
ॐ सनातनाय नमः
ॐ अनंतशक्तये नमः
ॐ अक्षोभ्याय नमः
ॐ पार्वतीप्रियनंदनाय नमः
ॐ गंगासुताय नमः
ॐ शरोद्भूताय नमः
ॐ आहूताय नमः (40)

ॐ पावकात्मजाय नमः
ॐ जृंभाय नमः
ॐ प्रजृंभाय नमः
ॐ उज्जृंभाय नमः
ॐ कमलासन संस्तुताय नमः
ॐ एकवर्णाय नमः
ॐ द्विवर्णाय नमः
ॐ त्रिवर्णाय नमः
ॐ सुमनोहराय नमः
ॐ चतुर्वर्णाय नमः (50)

ॐ पंचवर्णाय नमः
ॐ प्रजापतये नमः
ॐ अहस्पतये नमः
ॐ अग्निगर्भाय नमः
ॐ शमीगर्भाय नमः
ॐ विश्वरेतसे नमः
ॐ सुरारिघ्ने नमः
ॐ हरिद्वर्णाय नमः
ॐ शुभकराय नमः
ॐ पटवे नमः (60)

ॐ वटुवेषभृते नमः
ॐ पूष्णे नमः
ॐ गभस्तये नमः
ॐ गहनाय नमः
ॐ चंद्रवर्णाय नमः
ॐ कलाधराय नमः
ॐ मायाधराय नमः
ॐ महामायिने नमः
ॐ कैवल्याय नमः
ॐ शंकरात्मजाय नमः (70)

ॐ विश्वयोनये नमः
ॐ अमेयात्मने नमः
ॐ तेजोनिधये नमः
ॐ अनामयाय नमः
ॐ परमेष्ठिने नमः
ॐ परस्मै ब्रह्मणे नमः
ॐ वेदगर्भाय नमः
ॐ विराट्सुताय नमः
ॐ पुलिंदकन्याभर्त्रे नमः
ॐ महासारस्वतावृताय नमः (80)

ॐ आश्रिताखिलदात्रे नमः
ॐ चोरघ्नाय नमः
ॐ रोगनाशनाय नमः
ॐ अनंतमूर्तये नमः
ॐ आनंदाय नमः
ॐ शिखिंडिकृत केतनाय नमः
ॐ डंभाय नमः
ॐ परमडंभाय नमः
ॐ महाडंभाय नमः
ॐ वृषाकपये नमः (90)

ॐ कारणोपात्तदेहाय नमः
ॐ कारणातीतविग्रहाय नमः
ॐ अनीश्वराय नमः
ॐ अमृताय नमः
ॐ प्राणाय नमः
ॐ प्राणायामपरायणाय नमः
ॐ विरुद्धहंत्रे नमः
ॐ वीरघ्नाय नमः
ॐ रक्तश्यामगलाय नमः
ॐ सुब्रह्मण्याय नमः (100)

ॐ गुहाय नमः
ॐ प्रीताय नमः
ॐ ब्राह्मण्याय नमः
ॐ ब्राह्मणप्रियाय नमः
ॐ वंशवृद्धिकराय नमः
ॐ वेदाय नमः
ॐ वेद्याय नमः
ॐ अक्षयफलप्रदाय नमः (108)

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download सुब्रह्मण्य अष्टोत्तर शतनामावली PDF

सुब्रह्मण्य अष्टोत्तर शतनामावली PDF

Leave a Comment