Download HinduNidhi App
Lakshmi Ji

মহালক্শ্মী অষ্টোত্তর শতনামাবলী

108 Names of Maa Lakshmi Bengali

Lakshmi JiAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)বাংলা
Share This

|| মহালক্শ্মী অষ্টোত্তর শতনামাবলী ||

ওং প্রকৃত্য়ৈ নমঃ |
ওং বিকৃত্রৈ নমঃ |
ওং বিদ্য়ায়ৈ নমঃ |
ওং সর্বভূতহিতপ্রদায়ৈ নমঃ |
ওং শ্রদ্ধায়ৈ নমঃ |
ওং বিভূত্য়ৈ নমঃ |
ওং সুরভ্য়ৈ নমঃ |
ওং পরমাত্মিকায়ৈ নমঃ |
ওং বাচে নমঃ |
ওং পদ্মালয়ায়ৈ নমঃ || ১০ ||

ওং পদ্মায়ৈ নমঃ |
ওং শুচয়ে নমঃ |
ওং স্বাহায়ৈ নমঃ |
ওং স্বধায়ৈ নমঃ |
ওং সুধায়ৈ নমঃ |
ওং ধন্য়ায়ৈ নমঃ |
ওং হিরণ্ময়্য়ৈ নমঃ |
ওং লক্ষ্ম্য়ৈ নমঃ |
ওং নিত্য়পুষ্পায়ৈ নমঃ |
ওং বিভাবর্য়ৈ নমঃ || ২০ ||

ওং আদিত্য়ৈ নমঃ |
ওং দিত্য়ৈ নমঃ |
ওং দীপ্তায়ৈ নমঃ |
ওং বসুধায়ৈ নমঃ |
ওং বসুধারিণ্য়ৈ নমঃ |
ওং কমলায়ৈ নমঃ |
ওং কাংতায়ৈ নমঃ |
ওং কামাক্ষ্য়ৈ নমঃ |
ওং কমলসংভবায়ৈ নমঃ |
ওং অনুগ্রহপ্রদায়ৈ নমঃ || ৩০ ||

ওং বুদ্ধয়ে নমঃ |
ওং অনঘায়ৈ নমঃ |
ওং হরিবল্লভায়ৈ নমঃ |
ওং অশোকায়ৈ নমঃ |
ওং অমৃতায়ৈ নমঃ |
ওং দীপ্তায়ৈ নমঃ |
ওং লোকশোকবিনাশিন্য়ৈ নমঃ |
ওং ধর্মনিলয়ায়ৈ নমঃ |
ওং করুণায়ৈ নমঃ |
ওং লোকমাত্রে নমঃ || ৪০ ||

ওং পদ্মপ্রিয়ায়ৈ নমঃ |
ওং পদ্মহস্তায়ৈ নমঃ |
ওং পদ্মাক্ষ্য়ৈ নমঃ |
ওং পদ্মসুংদর্য়ৈ নমঃ |
ওং পদ্মোদ্ভবায়ৈ নমঃ |
ওং পদ্মমুখ্য়ৈ নমঃ |
ওং পদ্মনাভপ্রিয়ায়ৈ নমঃ |
ওং রমায়ৈ নমঃ |
ওং পদ্মমালাধরায়ৈ নমঃ |
ওং দেব্য়ৈ নমঃ || ৫০ ||

ওং পদ্মিন্য়ৈ নমঃ |
ওং পদ্মগংধিন্য়ৈ নমঃ |
ওং পুণ্য়গংধায়ৈ নমঃ |
ওং সুপ্রসন্নায়ৈ নমঃ |
ওং প্রসাদাভিমুখ্য়ৈ নমঃ |
ওং প্রভায়ৈ নমঃ |
ওং চংদ্রবদনায়ৈ নমঃ |
ওং চংদ্রায়ৈ নমঃ |
ওং চংদ্রসহোদর্য়ৈ নমঃ |
ওং চতুর্ভুজায়ৈ নমঃ || ৬০ ||

ওং চংদ্ররূপায়ৈ নমঃ |
ওং ইংদিরায়ৈ নমঃ |
ওং ইংদুশীতলায়ৈ নমঃ |
ওং আহ্লাদজনন্য়ৈ নমঃ |
ওং পুষ্ট্য়ৈ নমঃ |
ওং শিবায়ৈ নমঃ |
ওং শিবকর্য়ৈ নমঃ |
ওং সত্য়ৈ নমঃ |
ওং বিমলায়ৈ নমঃ |
ওং বিশ্বজনন্য়ৈ নমঃ || ৭০ ||

ওং তুষ্ট্য়ৈ নমঃ |
ওং দারিদ্র্য় নাশিন্য়ৈ নমঃ |
ওং পীতপুষ্করণ্য়ৈ নমঃ |
ওং শাংতায়ৈ নমঃ |
ওং শুক্লমাল্য়াংবরায়ৈ নমঃ |
ওং শ্রীয়ৈ নমঃ |
ওং ভাস্কর্য়ৈ নমঃ |
ওং বিল্বনিলয়ায়ৈ নমঃ |
ওং বরারোহায়ৈ নমঃ |
ওং য়শস্বিন্য়ৈ নমঃ || ৮০ ||

ওং বসুংধরায়ৈ নমঃ |
ওং উদারাংগায়ৈ নমঃ |
ওং হরিণ্য়ৈ নমঃ |
ওং হেমমালিন্য়ৈ নমঃ |
ওং ধনধান্য়কর্য়ৈ নমঃ |
ওং সিদ্ধয়ে নমঃ |
ওং স্ত্রৈণসৌম্য়ায়ৈ নমঃ |
ওং শুভপ্রদায়ৈ নমঃ |
ওং নৃপবেশ্মগতানংদায়ৈ নমঃ |
ওং বরলক্ষ্ম্য়ৈ নমঃ || ৯০ ||

ওং বসুপ্রদায়ৈ নমঃ |
ওং শুভায়ৈ নমঃ |
ওং হিরণ্য়প্রাকারায়ৈ নমঃ |
ওং সমুদ্রতনয়ায়ৈ নমঃ |
ওং জয়ায়ৈ নমঃ |
ওং মংগলায়ৈ নমঃ |
ওং বিষ্ণুবক্ষস্থলস্থিতায়ৈ নমঃ |
ওং বিষ্ণুপত্ন্য়ৈ নমঃ |
ওং প্রসন্নাক্ষ্য়ৈ নমঃ |
ওং নারায়ণ সমাশ্রিতায়ৈ নমঃ || ১০০ ||

ওং দারিদ্র্য় ধ্বংসিন্য়ৈ নমঃ |
ওং দেব্য়ৈ নমঃ |
ওং সর্বোপদ্রবনিবারিণ্য়ৈ নমঃ |
ওং নবদুর্গায়ৈ নমঃ |
ওং মহাকাল্য়ৈ নমঃ |
ওং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকায়ৈ নমঃ |
ওং ত্রিকালজ্ঞান সংপন্নায়ৈ নমঃ |
ওং ভুবনেশ্বর্য়ৈ নমঃ || ১০৮ ||

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download মহালক্শ্মী অষ্টোত্তর শতনামাবলী PDF

মহালক্শ্মী অষ্টোত্তর শতনামাবলী PDF

Leave a Comment