Download HinduNidhi App
Misc

जय देवी मंगळागौरी – मंगळागौरीची आरती

Devi Mangalagauri Mangalagaurichi Aarti Marathi

MiscAarti (आरती संग्रह)मराठी
Share This

॥ जय देवी मंगळागौरी – मंगळागौरीची आरती ॥

जय देवी मंगळागौरी ॥
ओवाळीन सोनियाताटी ॥
रत्नांचे दिवे ॥
माणिकांच्या वाती ॥
हिरेया मोती ज्योती ॥

मंगळमूर्ती उपजली कार्या ॥
प्रसन्न झाली अल्पायुषी ॥
राया तिष्ठली राजबाळी ॥
अहेवपण द्यावया ॥

जय देवी मंगळागौरी..

पूजेला ग आणिती जाईच्या कळ्या ॥
सोळा तिकटी सोळा दूर्वा ॥
सोळा परीची पत्री ॥
जाई जुई आबुल्या शेवंतू नागचांफे ॥

जय देवी मंगळागौरी..

पारिजातकें मनोहरे ॥
गोकर्ण महाफुले ॥
नंदेटें तगरें ॥
पूजेला ग आणिली ॥

जय देवी मंगळागौरी..

साळीचे तांदूळ मुगाची डाळ ॥
अळणी खिचडी रांधिती नार ॥
आपुल्या पतीलागी सेवा करिती फार ॥

जय देवी मंगळागौरी..

डुमडुमे डुमडुमे वाजंत्रे वाजती ॥
कळावी कांकणे हाती शोभाती ॥
शोभती बाजुबंद ॥
कानी कापांचे गबे ॥
ल्यायिली अंबा शोभे ॥

जय देवी मंगळागौरी..

न्हाउनी माखुनी मौनी बैसली ॥
पाटावाची चोळी क्षीरोदक नेसली ॥
स्वच्छ बहुत होउनी ॥
अंबा पूजूं बैसली ॥

जय देवी मंगळागौरी..

सोनियाचे ताटी ॥
घातिल्या आता ॥
नैवेद्य षड्रसपक्वान्ने ॥
ताटी भरा मोदे जय० ॥

जय देवी मंगळागौरी..

लवलाहे तिघे काशी निघाली ॥
माऊली मंगळागौरी भिजवू विसरली ॥
मागुती परतुनिया आली ॥
अंबा स्वयंभू देखिली ॥
देऊळ सोनियांचे ॥
खांब हिरेयांचे ॥
वरती कळस मोतियांचा ॥

जय देवी मंगळागौरी..

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download जय देवी मंगळागौरी - मंगळागौरीची आरती PDF

जय देवी मंगळागौरी - मंगळागौरीची आरती PDF

Leave a Comment