Download HinduNidhi App
Misc

શ્રી મીનાક્ષી દ્વાદશ સ્તોત્રમ્

Minakshi Dvadash Stotram Gujarati

MiscStotram (स्तोत्र निधि)ગુજરાતી
Share This

|| શ્રી મીનાક્ષી દ્વાદશ સ્તોત્રમ્ ||

યા દેવી જગતાં કર્ત્રી શઙ્કરસ્યાપિ શઙ્કરી .
નમસ્તસ્યૈ સુમીનાક્ષ્યૈ દેવ્યૈ મઙ્ગલમૂર્તયે ..

સકૃદારાધ્ય યાં સર્વમભીષ્ટં લભતે નરઃ .
નમસ્તસ્યૈ મુમીનાક્ષ્યૈ દેવ્યૈ મઙ્ગલમૂર્તયે ..

યસ્યાઃ પ્રસાદલેશેન ભોરામોક્ષૌ ન દુર્લભૌ .
નમસ્તસ્યૈ સુમીનાક્ષ્યૈ દેવ્યૈ મઙ્ગલમૂર્તયે ..

યયા શિવોઽપિ યુક્તઃ સન્ પઞ્ચકૃત્યં કરોતિ હિ .
નમસ્તસ્યૈ સુમીનાક્ષ્યૈ દેવ્યૈ મઙ્ગલમૂર્તયે ..

યસ્યાઃ પ્રીત્યર્થમનિશં લાસ્યં કુર્વન્ શિવો બભૌ .
નમસ્તસ્યૈ સુમીનાક્ષ્યૈ દેવ્યૈ મઙ્ગલમૂર્તયે ..

લક્ષ્મીસરસ્વતીમુખ્યા યસ્યાસ્તેજઃકણોદ્ભવાઃ .
નમસ્તસ્યૈ સુમીનાક્ષ્યૈ દેવ્યૈ મઙ્ગલમૂર્તયે ..

યા દેવી મુક્તિકામાનાં બ્રહ્મવિદ્યાપ્રદાયિની .
નમસ્તસ્યૈ સુમીનાક્ષ્યૈ દેવ્યૈ મઙ્ગલમૂર્તયે ..

યસ્યાઃ પ્રણામમાત્રેણ વર્ધન્તે સર્વસમ્પદઃ .
નમસ્તસ્યૈ સુમીનાક્ષ્યૈ દેવ્યૈ મઙ્ગલમૂર્તયે ..

યા સ્તુતા સર્વપાપઘ્ની સર્વોપદ્રવનાશિની .
નમસ્તસ્યૈ સુમીનાક્ષ્યૈ દેવ્યૈ મઙ્ગલમૂર્તયે ..

યા ધ્યાતા પરમા શક્તિઃ સર્વસિદ્ધિકરી શિવા .
નમસ્તસ્યૈ સુમીનાક્ષ્યૈ દેવ્યૈ મઙ્ગલમૂર્તયે ..

યયા દેવ્યાપિ વિરહિતઃ શિવોઽપિ હિ નિરર્થકઃ .
નમસ્તસ્યૈ સુમીનાક્ષ્યૈ દેવ્યૈ મઙ્ગલમૂર્તયે ..

ચરાચરં જગત્ સર્વં યસ્યાઃ પાદસમુદ્ભવમ્ .
નમસ્તસ્યૈ સુમીનાક્ષ્યૈ દેવ્યૈ મઙ્ગલમૂર્તયે ..

ઇતિ શ્રીમીનાક્ષીદ્વાદશસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ .

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download શ્રી મીનાક્ષી દ્વાદશ સ્તોત્રમ્ PDF

શ્રી મીનાક્ષી દ્વાદશ સ્તોત્રમ્ PDF

Leave a Comment