Download HinduNidhi App
Shri Ram

શ્રી રામ હૃદયમ્

Ram Hridayam Gujarati

Shri RamHridayam (हृदयम् संग्रह)ગુજરાતી
Share This

|| શ્રીરામહૃદયમ્ ||

તતો રામઃ સ્વયં પ્રાહ હનુમન્તમુપસ્થિતમ્ .
શૃણુ યત્વં પ્રવક્ષ્યામિ હ્યાત્માનાત્મપરાત્મનામ્ ..

આકાશસ્ય યથા ભેદસ્ત્રિવિધો દૃશ્યતે મહાન્ .
જલાશયે મહાકાશસ્તદવચ્છિન્ન એવ હિ .
પ્રતિબિમ્બાખ્યમપરં દૃશ્યતે ત્રિવિધં નભઃ ..

બુદ્ધ્યવચ્છિન્નચૈતન્યમેકં પૂર્ણમથાપરમ્ .
આભાસસ્ત્વપરં બિમ્બભૂતમેવં ત્રિધા ચિતિઃ ..

સાભાસબુદ્ધેઃ કર્તૃત્વમવિચ્છિન્નેઽવિકારિણિ .
સાક્ષિણ્યારોપ્યતે ભ્રાન્ત્યા જીવત્વં ચ તથાઽબુધૈઃ ..

આભાસસ્તુ મૃષાબુદ્ધિરવિદ્યાકાર્યમુચ્યતે .
અવિચ્છિન્નં તુ તદ્બ્રહ્મ વિચ્છેદસ્તુ વિકલ્પિતઃ ..

અવિચ્છિન્નસ્ય પૂર્ણેન એકત્વં પ્રતિપદ્યતે .
તત્ત્વમસ્યાદિવાક્યૈશ્ચ સાભાસસ્યાહમસ્તથા ..

ઐક્યજ્ઞાનં યદોત્પન્નં મહાવાક્યેન ચાત્મનોઃ .
તદાઽવિદ્યા સ્વકાર્યૈશ્ચ નશ્યત્યેવ ન સંશયઃ ..

એતદ્વિજ્ઞાય મદ્ભક્તો મદ્ભાવાયોપપદ્યતે
મદ્ભક્તિવિમુખાનાં હિ શાસ્ત્રગર્તેષુ મુહ્યતામ્ .
ન જ્ઞાનં ન ચ મોક્ષઃ સ્યાત્તેષાં જન્મશતૈરપિ ..

ઇદં રહસ્યં હૃદયં મમાત્મનો
મયૈવ સાક્ષાત્કથિતં તવાનઘ .
મદ્ભક્તિહીનાય શઠાય ન ત્વયા
દાતવ્યમૈન્દ્રાદપિ રાજ્યતોઽધિકમ્ ..

.. શ્રીમદધ્યાત્મરામાયણે બાલકાણ્ડે શ્રીરામહૃદયં સમ્પૂર્ણમ્ ..

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download શ્રી રામ હૃદયમ્ PDF

શ્રી રામ હૃદયમ્ PDF

Leave a Comment