Download HinduNidhi App

Shaila Suta Ki Aarti

|| Aarti ||

Aarti kije Shaila Suta ki,
Jagadamba ki Aarti kije,
Aarti kije Jagadamba ki,
|| Aarti kije Shaila Suta ki ||

Sneha Sudha Sukh Sundar Leejai,
Jinke naam let drig bheejai,
Aisi woh Mata Vasudha ki,
Jagadamba ki Aarti kije,
|| Aarti kije Shaila Suta ki ||

Paap Vinashini Kalimal Haarini,
Dayamayi Bhavasagar Tarini,
Shastra Dharini Shaila Viharini,
Budhi Raashi Ganapati Mata ki,
Jagadamba ki Aarti kije,
|| Aarti kije Shaila Suta ki ||

Simhavahini Matu Bhavani,
Gaurav gaan kare Jag Prani,
Shiv ke hridayaasana ki raani,
Karein Aarti miljul takii,
Jagadamba ki Aarti kije,
|| Aarti kije Shaila Suta ki ||

Aarti kije Shaila Suta ki,
Jagadamba ki Aarti kije,
Aarti kije Jagadamba ki,
|| Aarti kije Shaila Suta ki ||

Download HinduNidhi App

Download Free Shaila Suta Ki Aarti PDF

Shaila Suta Ki Aarti PDF

Leave a Comment