Download HinduNidhi App
Shiva

ଶିଵାଷ୍ଟକମ୍

Shiv Ashtakam Odia

ShivaAshtakam (अष्टकम निधि)ଓଡିଆ
Share This

॥ ଶିଵାଷ୍ଟକମ୍ ॥

ପ୍ରଭୁଂ ପ୍ରାଣନାଥଂ ଵିଭୁଂ ଵିଶ୍ଵନାଥଂ
ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥଂ ସଦାନଂଦ ଭାଜାମ୍ ।
ଭଵଦ୍ଭଵ୍ୟ ଭୂତେଶ୍ଵରଂ ଭୂତନାଥଂ,
ଶିଵଂ ଶଂକରଂ ଶଂଭୁ ମୀଶାନମୀଡେ ॥

ଗଳେ ରୁଂଡମାଲଂ ତନୌ ସର୍ପଜାଲଂ
ମହାକାଲ କାଲଂ ଗଣେଶାଦି ପାଲମ୍ ।
ଜଟାଜୂଟ ଗଂଗୋତ୍ତରଂଗୈର୍ଵିଶାଲଂ,
ଶିଵଂ ଶଂକରଂ ଶଂଭୁ ମୀଶାନମୀଡେ ॥

ମୁଦାମାକରଂ ମଂଡନଂ ମଂଡୟଂତଂ
ମହା ମଂଡଲଂ ଭସ୍ମ ଭୂଷାଧରଂ ତମ୍ ।
ଅନାଦିଂ ହ୍ୟପାରଂ ମହା ମୋହମାରଂ,
ଶିଵଂ ଶଂକରଂ ଶଂଭୁ ମୀଶାନମୀଡେ ॥

ଵଟାଧୋ ନିଵାସଂ ମହାଟ୍ଟାଟ୍ଟହାସଂ
ମହାପାପ ନାଶଂ ସଦା ସୁପ୍ରକାଶମ୍ ।
ଗିରୀଶଂ ଗଣେଶଂ ସୁରେଶଂ ମହେଶଂ,
ଶିଵଂ ଶଂକରଂ ଶଂଭୁ ମୀଶାନମୀଡେ ॥

ଗିରୀଂଦ୍ରାତ୍ମଜା ସଂଗୃହୀତାର୍ଧଦେହଂ
ଗିରୌ ସଂସ୍ଥିତଂ ସର୍ଵଦାପନ୍ନ ଗେହମ୍ ।
ପରବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମାଦିଭିର୍-ଵଂଦ୍ୟମାନଂ,
ଶିଵଂ ଶଂକରଂ ଶଂଭୁ ମୀଶାନମୀଡେ ॥

କପାଲଂ ତ୍ରିଶୂଲଂ କରାଭ୍ୟାଂ ଦଧାନଂ
ପଦାଂଭୋଜ ନମ୍ରାୟ କାମଂ ଦଦାନମ୍ ।
ବଲୀଵର୍ଧମାନଂ ସୁରାଣାଂ ପ୍ରଧାନଂ,
ଶିଵଂ ଶଂକରଂ ଶଂଭୁ ମୀଶାନମୀଡେ ॥

ଶରଚ୍ଚଂଦ୍ର ଗାତ୍ରଂ ଗଣାନଂଦପାତ୍ରଂ
ତ୍ରିନେତ୍ରଂ ପଵିତ୍ରଂ ଧନେଶସ୍ୟ ମିତ୍ରମ୍ ।
ଅପର୍ଣା କଳତ୍ରଂ ସଦା ସଚ୍ଚରିତ୍ରଂ,
ଶିଵଂ ଶଂକରଂ ଶଂଭୁ ମୀଶାନମୀଡେ ॥

ହରଂ ସର୍ପହାରଂ ଚିତା ଭୂଵିହାରଂ
ଭଵଂ ଵେଦସାରଂ ସଦା ନିର୍ଵିକାରଂ।
ଶ୍ମଶାନେ ଵସଂତଂ ମନୋଜଂ ଦହଂତଂ,
ଶିଵଂ ଶଂକରଂ ଶଂଭୁ ମୀଶାନମୀଡେ ॥

ସ୍ଵୟଂ ୟଃ ପ୍ରଭାତେ ନରଶ୍ଶୂଲ ପାଣେ
ପଠେତ୍ ସ୍ତୋତ୍ରରତ୍ନଂ ତ୍ଵିହପ୍ରାପ୍ୟରତ୍ନମ୍ ।
ସୁପୁତ୍ରଂ ସୁଧାନ୍ୟଂ ସୁମିତ୍ରଂ କଳତ୍ରଂ
ଵିଚିତ୍ରୈସ୍ସମାରାଧ୍ୟ ମୋକ୍ଷଂ ପ୍ରୟାତି ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ଶିଵାଷ୍ଟକମ୍ PDF

ଶିଵାଷ୍ଟକମ୍ PDF

Leave a Comment