Download HinduNidhi App
Misc

সিদ্ধ কুঞ্জিকা স্তোত্ৰ

Siddha Kunjika Stotram Assamese

MiscStotram (स्तोत्र निधि)অসমীয়া
Share This

|| সিদ্ধ কুঞ্জিকা স্তোত্ৰ ||

|| শিৱ উৱাচ ||

শৃণু দেৱি প্ৰৱক্ষ্যামি কুঞ্জিকাস্তোত্ৰমুত্তমম্।
যেন মন্ত্ৰপ্ৰভাৱেণ চণ্ডীজাপ: ভৱেৎ॥1॥

ন কৱচং নাৰ্গলাস্তোত্ৰং কীলকং ন ৰহস্যকম্।
ন সূক্তং নাপি ধ্যানং চ ন ন্যাসো ন চ ৱাৰ্চনম্॥2॥
কুঞ্জিকাপাঠমাত্ৰেণ দুৰ্গাপাঠফলং লভেৎ।
অতি গুহ্যতৰং দেৱি দেৱানামপি দুৰ্লভম্॥3॥

গোপনীয়ং প্ৰয়ত্নেন স্ৱয়োনিৰিৱ পাৰ্ৱতি।
মাৰণং মোহনং ৱশ্যং স্তম্ভনোচ্চাটনাদিকম্।
পাঠমাত্ৰেণ সংসিদ্ধ্ যেৎ কুঞ্জিকাস্তোত্ৰমুত্তমম্॥4॥

|| অথ মন্ত্ৰ ||

ওঁ ঐং হ্ৰীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ ৱিচ্চে। ওঁ গ্লৌ হুং ক্লীং জূং স:
জ্ৱালয় জ্ৱালয় জ্ৱল জ্ৱল প্ৰজ্ৱল প্ৰজ্ৱল
ঐং হ্ৰীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ ৱিচ্চে জ্ৱল হং সং লং ক্ষং ফট্ স্ৱাহা।”

॥ইতি মন্ত্ৰ:॥

নমস্তে ৰুদ্ৰৰূপিণ্যৈ নমস্তে মধুমৰ্দিনি।
নম: কৈটভহাৰিণ্যৈ নমস্তে মহিষাৰ্দিন॥1॥
নমস্তে শুম্ভহন্ত্ৰ্যৈ চ নিশুম্ভাসুৰঘাতিন॥2॥

জাগ্ৰতং হি মহাদেৱি জপং সিদ্ধং কুৰুষ্ৱ মে।
ঐঙ্কাৰী সৃষ্টিৰূপায়ৈ হ্ৰীঙ্কাৰী প্ৰতিপালিকা॥3॥

ক্লীঙ্কাৰী কামৰূপিণ্যৈ বীজৰূপে নমোঽস্তু তে।
চামুণ্ডা চণ্ডঘাতী চ যৈকাৰী ৱৰদায়িনী॥4॥

ৱিচ্চে চাভয়দা নিত্যং নমস্তে মন্ত্ৰৰূপিণ॥5॥
ধাং ধীং ধূ ধূৰ্জটে: পত্নী ৱাং ৱীং ৱূং ৱাগধীশ্ৱৰী।
ক্ৰাং ক্ৰীং ক্ৰূং কালিকা দেৱিশাং শীং শূং মে শুভং কুৰু॥6॥

হুং হু হুঙ্কাৰৰূপিণ্যৈ জং জং জং জম্ভনাদিনী।
ভ্ৰাং ভ্ৰীং ভ্ৰূং ভৈৰৱী ভদ্ৰে ভৱান্যৈ তে নমো নমঃ॥7॥

অং কং চং টং তং পং যং শং ৱীং দুং ঐং ৱীং হং ক্ষং
ধিজাগ্ৰং ধিজাগ্ৰং ত্ৰোটয় ত্ৰোটয় দীপ্তং কুৰু কুৰু স্ৱাহা॥
পাং পীং পূং পাৰ্ৱতী পূৰ্ণা খাং খীং খূং খেচৰী তথা॥ 8॥
সাং সীং সূং সপ্তশতী দেৱ্যা মন্ত্ৰসিদ্ধিঙ্কুৰুষ্ৱ মে॥
ইদন্তু কুঞ্জিকাস্তোত্ৰং মন্ত্ৰজাগৰ্তিহেতৱে।

অভক্তে নৈৱ দাতৱ্যং গোপিতং ৰক্ষ পাৰ্ৱতি॥
যস্তু কুঞ্জিকয়া দেৱিহীনাং সপ্তশতীং পঠেৎ।
ন তস্য জায়তে সিদ্ধিৰৰণ্যে ৰোদনং যথা॥

। ইতিশ্ৰীৰুদ্ৰয়ামলে গৌৰীতন্ত্ৰে শিৱপাৰ্ৱতী সংৱাদে কুঞ্জিকাস্তোত্ৰং সম্পূৰ্ণম্ ।

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download সিদ্ধ কুঞ্জিকা স্তোত্ৰ PDF

সিদ্ধ কুঞ্জিকা স্তোত্ৰ PDF

Leave a Comment