Download HinduNidhi App
Sai Baba

সাযি বাবা অষ্টোত্তর শত নামাবলি

108 Names of Sai Baba Bengali

Sai BabaAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)বাংলা
Share This

||সাযি বাবা অষ্টোত্তর শত নামাবলি||

ওং শ্রী সাযিনাথায নমঃ ।
ওং লক্ষ্মীনারাযণায নমঃ ।
ওং কৃষ্ণরামশিবমারুত্যাদিরূপায নমঃ ।
ওং শেষশাযিনে নমঃ ।
ওং গোদাবরীতটশিরডীবাসিনে নমঃ ।
ওং ভক্তহৃদালযায নমঃ ।
ওং সর্বহৃন্নিলযায নমঃ ।
ওং ভূতাবাসায নমঃ ।
ওং ভূতভবিষ্যদ্ভাববর্জিতায নমঃ ।
ওং কালাতীতায নমঃ ॥ 10 ॥

ওং কালায নমঃ ।
ওং কালকালায নমঃ ।
ওং কালদর্পদমনায নমঃ ।
ওং মৃত্যুংজযায নমঃ ।
ওং অমর্ত্যায নমঃ ।
ওং মর্ত্যাভযপ্রদায নমঃ ।
ওং জীবাধারায নমঃ ।
ওং সর্বাধারায নমঃ ।
ওং ভক্তাবসনসমর্থায নমঃ ।
ওং ভক্তাবনপ্রতিজ্ঞায নমঃ ॥ 20 ॥

ওং অন্নবস্ত্রদায নমঃ ।
ওং আরোগ্যক্ষেমদায নমঃ ।
ওং ধনমাংগল্যপ্রদায নমঃ ।
ওং ঋদ্ধিসিদ্ধিদায নমঃ ।
ওং পুত্রমিত্রকলত্রবংধুদায নমঃ ।
ওং যোগক্ষেমবহায নমঃ ।
ওং আপদ্বাংধবায নমঃ ।
ওং মার্গবংধবে নমঃ ।
ওং ভুক্তিমুক্তিস্বর্গাপবর্গদায নমঃ ।
ওং প্রিযায নমঃ ॥ 30 ॥

ওং প্রীতিবর্ধনায নমঃ ।
ওং অংতর্যামিনে নমঃ ।
ওং সচ্চিদাত্মনে নমঃ ।
ওং নিত্যানংদায নমঃ ।
ওং পরমসুখদায নমঃ ।
ওং পরমেশ্বরায নমঃ ।
ওং পরব্রহ্মণে নমঃ ।
ওং পরমাত্মনে নমঃ ।
ওং জ্ঞানস্বরূপিণে নমঃ ।
ওং জগতঃপিত্রে নমঃ ॥ 40 ॥

ওং ভক্তানাংমাতৃদাতৃপিতামহায নমঃ ।
ওং ভক্তাভযপ্রদায নমঃ ।
ওং ভক্তপরাধীনায নমঃ ।
ওং ভক্তানুগ্রহকাতরায নমঃ ।
ওং শরণাগতবত্সলায নমঃ ।
ওং ভক্তিশক্তিপ্রদায নমঃ ।
ওং জ্ঞানবৈরাগ্যদায নমঃ ।
ওং প্রেমপ্রদায নমঃ ।
ওং সংশযহৃদয দৌর্বল্য পাপকর্মবাসনাক্ষযকরায নমঃ ।
ওং হৃদযগ্রংথিভেদকায নমঃ ॥ 50 ॥

ওং কর্মধ্বংসিনে নমঃ ।
ওং শুদ্ধসত্বস্থিতায নমঃ ।
ওং গুণাতীতগুণাত্মনে নমঃ ।
ওং অনংতকল্যাণগুণায নমঃ ।
ওং অমিতপরাক্রমায নমঃ ।
ওং জযিনে নমঃ ।
ওং দুর্ধর্ষাক্ষোভ্যায নমঃ ।
ওং অপরাজিতায নমঃ ।
ওং ত্রিলোকেষু অবিঘাতগতযে নমঃ ।
ওং অশক্যরহিতায নমঃ ॥ 60 ॥

ওং সর্বশক্তিমূর্তযে নমঃ ।
ওং স্বরূপসুংদরায নমঃ ।
ওং সুলোচনায নমঃ ।
ওং বহুরূপবিশ্বমূর্তযে নমঃ ।
ওং অরূপব্যক্তায নমঃ ।
ওং অচিংত্যায নমঃ ।
ওং সূক্ষ্মায নমঃ ।
ওং সর্বাংতর্যামিনে নমঃ ।
ওং মনোবাগতীতায নমঃ ।
ওং প্রেমমূর্তযে নমঃ ॥ 70 ॥

ওং সুলভদুর্লভায নমঃ ।
ওং অসহাযসহাযায নমঃ ।
ওং অনাথনাথদীনবংধবে নমঃ ।
ওং সর্বভারভৃতে নমঃ ।
ওং অকর্মানেককর্মাসুকর্মিণে নমঃ ।
ওং পুণ্যশ্রবণকীর্তনায নমঃ ।
ওং তীর্থায নমঃ ।
ওং বাসুদেবায নমঃ ।
ওং সতাংগতযে নমঃ ।
ওং সত্পরাযণায নমঃ ॥ 80 ॥

ওং লোকনাথায নমঃ ।
ওং পাবনানঘায নমঃ ।
ওং অমৃতাংশুবে নমঃ ।
ওং ভাস্করপ্রভায নমঃ ।
ওং ব্রহ্মচর্যতপশ্চর্যাদি সুব্রতায নমঃ ।
ওং সত্যধর্মপরাযণায নমঃ ।
ওং সিদ্ধেশ্বরায নমঃ ।
ওং সিদ্ধসংকল্পায নমঃ ।
ওং যোগেশ্বরায নমঃ ।
ওং ভগবতে নমঃ ॥ 90 ॥

ওং ভক্তবত্সলায নমঃ ।
ওং সত্পুরুষায নমঃ ।
ওং পুরুষোত্তমায নমঃ ।
ওং সত্যতত্ত্ববোধকায নমঃ ।
ওং কামাদিষড্বৈরিধ্বংসিনে নমঃ ।
ওং অভেদানংদানুভবপ্রদায নমঃ ।
ওং সমসর্বমতসম্মতায নমঃ ।
ওং শ্রীদক্ষিণামূর্তযে নমঃ ।
ওং শ্রীবেংকটেশরমণায নমঃ ।
ওং অদ্ভুতানংদচর্যায নমঃ ॥ 100 ॥

ওং প্রপন্নার্তিহরায নমঃ ।
ওং সংসারসর্বদুঃখক্ষযকরায নমঃ ।
ওং সর্ববিত্সর্বতোমুখায নমঃ ।
ওং সর্বাংতর্বহিস্থিতায নমঃ ।
ওং সর্বমংগলকরায নমঃ ।
ওং সর্বাভীষ্টপ্রদায নমঃ ।
ওং সমরসন্মার্গস্থাপনায নমঃ ।
ওং শ্রীসমর্থসদ্গুরুসাযিনাথায নমঃ ॥ 108 ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download সাযি বাবা অষ্টোত্তর শত নামাবলি PDF

সাযি বাবা অষ্টোত্তর শত নামাবলি PDF

Leave a Comment