Download HinduNidhi App
Sai Baba

ସାୟି ବାବା ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି

108 Names of Sai Baba Odia

Sai BabaAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)ଓଡିଆ
Share This

||ସାୟି ବାବା ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି||

ଓଂ ଶ୍ରୀ ସାୟିନାଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୃଷ୍ଣରାମଶିଵମାରୁତ୍ୟାଦିରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶେଷଶାୟିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋଦାଵରୀତଟଶିରଡୀଵାସିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତହୃଦାଲୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵହୃନ୍ନିଲୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୂତାଵାସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୂତଭଵିଷ୍ୟଦ୍ଭାଵଵର୍ଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲାତୀତାୟ ନମଃ ॥ 10 ॥

ଓଂ କାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲକାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲଦର୍ପଦମନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃତ୍ୟୁଂଜୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମର୍ତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମର୍ତ୍ୟାଭୟପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜୀଵାଧାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵାଧାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତାଵସନସମର୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତାଵନପ୍ରତିଜ୍ଞାୟ ନମଃ ॥ 20 ॥

ଓଂ ଅନ୍ନଵସ୍ତ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆରୋଗ୍ୟକ୍ଷେମଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧନମାଂଗଳ୍ୟପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଋଦ୍ଧିସିଦ୍ଧିଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁତ୍ରମିତ୍ରକଲତ୍ରବଂଧୁଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗକ୍ଷେମଵହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆପଦ୍ବାଂଧଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମାର୍ଗବଂଧଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୁକ୍ତିମୁକ୍ତିସ୍ଵର୍ଗାପଵର୍ଗଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ॥ 30 ॥

ଓଂ ପ୍ରୀତିଵର୍ଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଂତର୍ୟାମିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସଚ୍ଚିଦାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ନିତ୍ୟାନଂଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମସୁଖଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନସ୍ଵରୂପିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗତଃପିତ୍ରେ ନମଃ ॥ 40 ॥

ଓଂ ଭକ୍ତାନାଂମାତୃଦାତୃପିତାମହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତାଭୟପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତପରାଧୀନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତାନୁଗ୍ରହକାତରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶରଣାଗତଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତିଶକ୍ତିପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନଵୈରାଗ୍ୟଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରେମପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସଂଶୟହୃଦୟ ଦୌର୍ବଲ୍ୟ ପାପକର୍ମଵାସନାକ୍ଷୟକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହୃଦୟଗ୍ରଂଥିଭେଦକାୟ ନମଃ ॥ 50 ॥

ଓଂ କର୍ମଧ୍ଵଂସିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଦ୍ଧସତ୍ଵସ୍ଥିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣାତୀତଗୁଣାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନଂତକଳ୍ୟାଣଗୁଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମିତପରାକ୍ରମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜୟିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁର୍ଧର୍ଷାକ୍ଷୋଭ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅପରାଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଲୋକେଷୁ ଅଵିଘାତଗତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଶକ୍ୟରହିତାୟ ନମଃ ॥ 60 ॥

ଓଂ ସର୍ଵଶକ୍ତିମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵରୂପସୁଂଦରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଲୋଚନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବହୁରୂପଵିଶ୍ଵମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅରୂପଵ୍ୟକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଚିଂତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୂକ୍ଷ୍ମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵାଂତର୍ୟାମିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମନୋଵାଗତୀତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରେମମୂର୍ତୟେ ନମଃ ॥ 70 ॥

ଓଂ ସୁଲଭଦୁର୍ଲଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅସହାୟସହାୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନାଥନାଥଦୀନବଂଧଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଭାରଭୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅକର୍ମାନେକକର୍ମାସୁକର୍ମିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଣ୍ୟଶ୍ରଵଣକୀର୍ତନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତୀର୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାସୁଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସତାଂଗତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ପରାୟଣାୟ ନମଃ ॥ 80 ॥

ଓଂ ଲୋକନାଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପାଵନାନଘାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମୃତାଂଶୁଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭାସ୍କରପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟତପଶ୍ଚର୍ୟାଦି ସୁଵ୍ରତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟଧର୍ମପରାୟଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧସଂକଲ୍ପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଗଵତେ ନମଃ ॥ 90 ॥

ଓଂ ଭକ୍ତଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ପୁରୁଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟତତ୍ତ୍ଵବୋଧକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାମାଦିଷଡ୍ଵୈରିଧ୍ଵଂସିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଭେଦାନଂଦାନୁଭଵପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସମସର୍ଵମତସମ୍ମତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶରମଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଦ୍ଭୁତାନଂଦଚର୍ୟାୟ ନମଃ ॥ 100 ॥

ଓଂ ପ୍ରପନ୍ନାର୍ତିହରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସଂସାରସର୍ଵଦୁଃଖକ୍ଷୟକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଵିତ୍ସର୍ଵତୋମୁଖାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵାଂତର୍ବହିସ୍ଥିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵମଂଗଳକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵାଭୀଷ୍ଟପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସମରସନ୍ମାର୍ଗସ୍ଥାପନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀସମର୍ଥସଦ୍ଗୁରୁସାୟିନାଥାୟ ନମଃ ॥ 108 ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ସାୟି ବାବା ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି PDF

ସାୟି ବାବା ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି PDF

Leave a Comment