Download HinduNidhi App
Sai Baba

साई बाबा अष्टोत्तर शत नामावलि

108 Names of Sai Baba Marathi

Sai BabaAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)मराठी
Share This

||साई बाबा अष्टोत्तर शत नामावलि||

ॐ श्री सायिनाथाय नमः ।
ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः ।
ॐ कृष्णरामशिवमारुत्यादिरूपाय नमः ।
ॐ शेषशायिने नमः ।
ॐ गोदावरीतटशिरडीवासिने नमः ।
ॐ भक्तहृदालयाय नमः ।
ॐ सर्वहृन्निलयाय नमः ।
ॐ भूतावासाय नमः ।
ॐ भूतभविष्यद्भाववर्जिताय नमः ।
ॐ कालातीताय नमः ॥ 10 ॥

ॐ कालाय नमः ।
ॐ कालकालाय नमः ।
ॐ कालदर्पदमनाय नमः ।
ॐ मृत्युंजयाय नमः ।
ॐ अमर्त्याय नमः ।
ॐ मर्त्याभयप्रदाय नमः ।
ॐ जीवाधाराय नमः ।
ॐ सर्वाधाराय नमः ।
ॐ भक्तावसनसमर्थाय नमः ।
ॐ भक्तावनप्रतिज्ञाय नमः ॥ 20 ॥

ॐ अन्नवस्त्रदाय नमः ।
ॐ आरोग्यक्षेमदाय नमः ।
ॐ धनमांगल्यप्रदाय नमः ।
ॐ ऋद्धिसिद्धिदाय नमः ।
ॐ पुत्रमित्रकलत्रबंधुदाय नमः ।
ॐ योगक्षेमवहाय नमः ।
ॐ आपद्बांधवाय नमः ।
ॐ मार्गबंधवे नमः ।
ॐ भुक्तिमुक्तिस्वर्गापवर्गदाय नमः ।
ॐ प्रियाय नमः ॥ 30 ॥

ॐ प्रीतिवर्धनाय नमः ।
ॐ अंतर्यामिने नमः ।
ॐ सच्चिदात्मने नमः ।
ॐ नित्यानंदाय नमः ।
ॐ परमसुखदाय नमः ।
ॐ परमेश्वराय नमः ।
ॐ परब्रह्मणे नमः ।
ॐ परमात्मने नमः ।
ॐ ज्ञानस्वरूपिणे नमः ।
ॐ जगतःपित्रे नमः ॥ 40 ॥

ॐ भक्तानांमातृदातृपितामहाय नमः ।
ॐ भक्ताभयप्रदाय नमः ।
ॐ भक्तपराधीनाय नमः ।
ॐ भक्तानुग्रहकातराय नमः ।
ॐ शरणागतवत्सलाय नमः ।
ॐ भक्तिशक्तिप्रदाय नमः ।
ॐ ज्ञानवैराग्यदाय नमः ।
ॐ प्रेमप्रदाय नमः ।
ॐ संशयहृदय दौर्बल्य पापकर्मवासनाक्षयकराय नमः ।
ॐ हृदयग्रंथिभेदकाय नमः ॥ 50 ॥

ॐ कर्मध्वंसिने नमः ।
ॐ शुद्धसत्वस्थिताय नमः ।
ॐ गुणातीतगुणात्मने नमः ।
ॐ अनंतकल्याणगुणाय नमः ।
ॐ अमितपराक्रमाय नमः ।
ॐ जयिने नमः ।
ॐ दुर्धर्षाक्षोभ्याय नमः ।
ॐ अपराजिताय नमः ।
ॐ त्रिलोकेषु अविघातगतये नमः ।
ॐ अशक्यरहिताय नमः ॥ 60 ॥

ॐ सर्वशक्तिमूर्तये नमः ।
ॐ स्वरूपसुंदराय नमः ।
ॐ सुलोचनाय नमः ।
ॐ बहुरूपविश्वमूर्तये नमः ।
ॐ अरूपव्यक्ताय नमः ।
ॐ अचिंत्याय नमः ।
ॐ सूक्ष्माय नमः ।
ॐ सर्वांतर्यामिने नमः ।
ॐ मनोवागतीताय नमः ।
ॐ प्रेममूर्तये नमः ॥ 70 ॥

ॐ सुलभदुर्लभाय नमः ।
ॐ असहायसहायाय नमः ।
ॐ अनाथनाथदीनबंधवे नमः ।
ॐ सर्वभारभृते नमः ।
ॐ अकर्मानेककर्मासुकर्मिणे नमः ।
ॐ पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः ।
ॐ तीर्थाय नमः ।
ॐ वासुदेवाय नमः ।
ॐ सतांगतये नमः ।
ॐ सत्परायणाय नमः ॥ 80 ॥

ॐ लोकनाथाय नमः ।
ॐ पावनानघाय नमः ।
ॐ अमृतांशुवे नमः ।
ॐ भास्करप्रभाय नमः ।
ॐ ब्रह्मचर्यतपश्चर्यादि सुव्रताय नमः ।
ॐ सत्यधर्मपरायणाय नमः ।
ॐ सिद्धेश्वराय नमः ।
ॐ सिद्धसंकल्पाय नमः ।
ॐ योगेश्वराय नमः ।
ॐ भगवते नमः ॥ 90 ॥

ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।
ॐ सत्पुरुषाय नमः ।
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ।
ॐ सत्यतत्त्वबोधकाय नमः ।
ॐ कामादिषड्वैरिध्वंसिने नमः ।
ॐ अभेदानंदानुभवप्रदाय नमः ।
ॐ समसर्वमतसम्मताय नमः ।
ॐ श्रीदक्षिणामूर्तये नमः ।
ॐ श्रीवेंकटेशरमणाय नमः ।
ॐ अद्भुतानंदचर्याय नमः ॥ 100 ॥

ॐ प्रपन्नार्तिहराय नमः ।
ॐ संसारसर्वदुःखक्षयकराय नमः ।
ॐ सर्ववित्सर्वतोमुखाय नमः ।
ॐ सर्वांतर्बहिस्थिताय नमः ।
ॐ सर्वमंगलकराय नमः ।
ॐ सर्वाभीष्टप्रदाय नमः ।
ॐ समरसन्मार्गस्थापनाय नमः ।
ॐ श्रीसमर्थसद्गुरुसायिनाथाय नमः ॥ 108 ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download साई बाबा अष्टोत्तर शत नामावलि PDF

साई बाबा अष्टोत्तर शत नामावलि PDF

Leave a Comment