Download HinduNidhi App
Shiva

શ્રી અઘોરાષ્ટકમ્

Aghor Ashtakam Gujarati

ShivaAshtakam (अष्टकम निधि)ગુજરાતી
Share This

|| શ્રી અઘોરાષ્ટકમ્ ||

કાલાભ્રોત્પલકાલગાત્રમનલજ્વાલોર્ધ્વકેશોજ્જ્વલં
દંષ્ટ્રાદ્યસ્ફુટદોષ્ઠબિમ્બમનલજ્વાલોગ્રનેત્રત્રયમ્ .
રક્તાકોરકરક્તમાલ્યરચિતં(રુચિરં)રક્તાનુલેપપ્રિયં
વન્દેઽભીષ્ટફલાપ્તયેઽઙ્ઘ્રિકમલેઽઘોરાસ્ત્રમન્ત્રેશ્વરમ્ ..

જઙ્ઘાલમ્બિતકિઙ્કિણીમણિગણપ્રાલમ્બિમાલાઞ્ચિતં
(દક્ષાન્ત્રં)ડમરું પિશાચમનિશં શૂલં ચ મૂલં કરૈઃ .
ઘણ્ટાખેટકપાલશૂલકયુતં વામસ્થિતે બિભ્રતં
વન્દેઽભીષ્ટફલાપ્તયેઽઙ્ઘ્રિકમલેઽઘોરાસ્ત્રમન્ત્રેશ્વરમ્ ..

નાગેન્દ્રાવૃતમૂર્ધ્નિજ(ર્ધજ) સ્થિત(શ્રુતિ)ગલશ્રીહસ્તપાદામ્બુજં
શ્રીમદ્દોઃકટિકુક્ષિપાર્શ્વમભિતો નાગોપવીતાવૃતમ્ .
લૂતાવૃશ્ચિકરાજરાજિતમહાહારાઙ્કિતોરસ્સ્થલં
વન્દેઽભીષ્ટફલાપ્તયેઽઙ્ઘ્રિકમલેઽઘોરાસ્ત્રમન્ત્રેશ્વરમ્ ..

ધૃત્વા પાશુપતાસ્ત્રનામ કૃપયા યત્કુણ્ડલિ(યત્કૃન્તતિ)પ્રાણિનાં
પાશાન્યે ક્ષુરિકાસ્ત્રપાશદલિતગ્રન્થિં શિવાસ્ત્રાહ્વયં (?) .
વિઘ્નાકાઙ્ક્ષિપદં પ્રસાદનિરતં સર્વાપદાં તારકં
વન્દેઽભીષ્ટફલાપ્તયેઽઙ્ઘ્રિકમલેઽઘોરાસ્ત્રમન્ત્રેશ્વરમ્ ..

ઘોરાઘોરતરાનનં સ્ફુટદૃશં સમ્પ્રસ્ફુરચ્છૂલકં
પ્રાજ્યાં(જ્યં)નૃત્તસુરૂપકં ચટચટજ્વાલાગ્નિતેજઃકચમ્ .
(જાનુભ્યાં)પ્રચટત્કૃતા(રિનિકરં)સ્ત્રગ્રુણ્ડમાલાન્વિતં
વન્દેઽભીષ્ટફલાપ્તયેઽઙ્ઘ્રિકમલેઽઘોરાસ્ત્રમન્ત્રેશ્વરમ્ ..

ભક્તાનિષ્ટકદુષ્ટસર્પદુરિતપ્રધ્વંસનોદ્યોગયુક્
હસ્તાગ્રં ફણિબદ્ધહસ્તચરણં પ્રારબ્ધયાત્રાપરમ્ .
સ્વાવૃત્ત્યાસ્થિતભીષણાઙ્કનિકરપ્રારબ્ધસૌભાગ્યકં ?
વન્દેઽભીષ્ટફલાપ્તયેઽઙ્ઘ્રિકમલેઽઘોરાસ્ત્રમન્ત્રેશ્વરમ્ ..

યન્મન્ત્રાક્ષરલાઞ્છિતાપઘનવન્મર્ત્યાશ્ચ(ચ્ચ) વજ્રાર્ચિષો
ભૂતપ્રેતપિશાચરાક્ષસકલાનિર્ઘાતપાતા ઇવ(દિવ) .
ઉત્સન્નાશ્ચ ભવન્તિ સર્વદુરિતપ્રોચ્ચાટનોત્પાદકં
વન્દેઽભીષ્ટફલાપ્તયેઽઙ્ઘ્રિકમલેઽઘોરાસ્ત્રમન્ત્રેશ્વરમ્ ..

યદ્ધ્યાનો ધ્રુવપૂરુષો(ધ્યાનોદ્યતપૂરુષો)ષિતગૃહગ્રામસ્થિરાસ્થાયિનો
ભૂતપ્રેતપિશાચરાક્ષસપ્રતિહતા નિર્ઘાતપાતા ઇવ .
યદ્રૂપં વિધિના સ્મરન્ હિ વિજયી શત્રુક્ષયં પ્રાપ્નુતે
વન્દેઽભીષ્ટફલાપ્તયેઽઙ્ઘ્રિકમલેઽઘોરાસ્ત્રમન્ત્રેશ્વરમ્ ..

.. ઇતિ શ્રીઅઘોરાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ..

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download શ્રી અઘોરાષ્ટકમ્ PDF

શ્રી અઘોરાષ્ટકમ્ PDF

Leave a Comment