Download HinduNidhi App

Shri Gayatri Mata Ki Aarti

|| Aarti ||

Jayati Jai Gayatri Mata,
Jayati Jai Gayatri Mata।
Sat Marag Par Hamen Chalao,
Jo Hai Sukhadata॥
॥ Jayati Jai Gayatri Mata…॥

Aadi Shakti Tum Alakh,
Niranjan Jagapalak Ka‌rtri।
Dukh Shok, Bhay, Klesh,
Kalash Daridra Dainy Hatri॥
॥ Jayati Jai Gayatri Mata…॥

Brahm Rupini, Pranat Palin,
Jagat Dhatra Ambe।
Bhav Bhayahari, Jan-Hitakari,
Sukhada Jagadambe॥
॥ Jayati Jai Gayatri Mata…॥

Bhay Harini, Bhavatarini,
Anagheaj Aanand Rashi।
Avikari, Akhahari, Avichalit,
Amale, Avinashi॥
॥ Jayati Jai Gayatri Mata…॥

Kaamadhenu Satachit,
Aanand Jai Ganga Geeta।
Savita Ki Shashvat,
Shakti Tum Savitri Sita॥
॥ Jayati Jai Gayatri Mata…॥

Rig, Yaju Saam, Atharv Pranayani,
Pranav Mahamahime।
Kundalini Sahastra Sushuman,
Shobha Gun Garime॥
॥ Jayati Jai Gayatri Mata…॥

Swaha, Svadha, Shachi Brahmani,
Radha Rudrani।
Jai Sataroopa, Vani,
Vidya, Kamala Kalyani॥
॥ Jayati Jai Gayatri Mata…॥

Janani Ham Hain Deen-Heen,
DuKh-Daridra Ke Ghere।
Yadpi Kutil, Kapati Kapoot,
Tau Balak Hain Tere॥
॥ Jayati Jai Gayatri Mata…॥

Snehasani Karunamay Mata,
Charan Sharan Deejai।
Vilakh Rahe Ham Shishu Sut,
Tere Daya Drashti Keejai॥
॥ Jayati Jai Gayatri Mata…॥

Kaam, Krodh, Mad, Lobh, Dambh,
Durbhav Dvesh Hariye।
Shuddh Buddhi Nishpap Hrday,
Man Ko Pavitra Kariye॥
॥ Jayati Jai Gayatri Mata…॥

Tum Samarth Sab Bhanti,
Tarini Tushti-Pushti Ddata।
Sat Marg Par Hamen Chalao,
Jo Hai Sukhadata॥
॥ Jayati Jai Gayatri Mata…॥

Jayati Jai Gayatri Mata,
Jayati Jai Gayatri Mata।
Sat Marag Par Hamen Chalao,
Jo Hai Sukhadata॥

Download HinduNidhi App

Download Free Shri Gayatri Mata Ki Aarti PDF

Shri Gayatri Mata Ki Aarti PDF

Leave a Comment