Download HinduNidhi App
Share This

॥ Doha ॥

Jay Giri Tanaye Dakshaje
Shambhu Priye Gunkhani ।
Ganpati Janani Parvati
Ambe! Shakti! Bhavani ॥

॥ Chaupai ॥

Brahma Bhed Na Tumharo Pave ।
Panch Badan Nit Tumko Dhyave ॥

Shadmukh Kahi Na Sakat Yash Tero ।
Sahasabadan Shram Karat Ghanero ॥

Teu Par Na Pavat Mata ।
Sthit Raksha Lay Hiy Sajata ॥

Adhar Praval Sadrsh Arunare ।
Ati Kamaniya Nayan Kajrare ॥

Lalit Lalat Vilepit Keshar ।
Kunkumm Akshat Shobha Manahar ॥

Kanak Basan Kanchuki Sajaye ।
Kati Mekhla Divya Laharaye ॥

Kanth Madar Har Ki Shobha ।
Jahi Dekhi Sahajahi Man Lobha ॥

Balarun Anant Chhabi Dhari ।
Abhushan Ki Shobha Pyari ॥

Nana Ratna Jadit Sinhasan ।
Tapar Rajati Hari Chaturanan ॥

Indradik Parivar Poojit ।
Jag Marg Nag Yaksh Rav Koojit ॥

Gir Kailas Nivasini Jai Jai ।
Kotik Prabha Vikasini Jai Jai ॥

Tribhuvan Sakal Kutumb Tihari ।
Anu Anu Mahan Tumhari Ujiyari ॥

Hain Mahesh Pranesh Tumhare ।
Tribhuvan Ke Jo Nit Rakhware ॥

Unaso Pati Tum Prapt Kinh Jab ।
Sukrt Puratan Udit Bhe Tab ॥

Budha Bail Savari Jinki ।
Mahima Ka Gave Kou Tinki ॥

Sada Shmashan Bihari Shankar ।
Abhushan Hain Bhujang Bhayankar ॥

Kanth Halahal Ko Chhabi Chhayi ।
Nilakanth Ki Padavi Payi ॥

Dev Magan Ke Hit as Kinho ।
Vish Lai Apu Tinahi Ami Dinho ॥

Taaki Tum Patni Chhavi Dharini ।
Durit Vidarini Mangal Karini ॥

Dekhi Param Saundarya Tiharo ।
Tribhuvan Chakit Banvan Haro ॥

Bhay Bhita So Mata Ganga ।
Lajja Maya Hai Salil Taranga ॥

Saut Saman Shambhu Pahayi ।
Vishnu Padabj Chhodi So Dhayi ॥

Tehi Kon Kamal Badan Murajhayo ।
Lakhi Satwar Shiv Shish Chadhayo ॥

Nityanand Kari Baradayini ।
Abhay Bhakt Kar Nit Anapayini ॥

Akhil Pap Trayatap Nikandini ।
Maheshwari Himalay Nandini ॥

Kashi Puri Sada Man Bhayi ।
Siddh Pith Tehi Apu Banayi ॥

Bhagwati Pratidin Bhiksha Datri ।
Kripa Pramod Saneh Vidhatri ॥

Ripukshay Karini Jay Jay Ambe ।
Vacha Siddh Kari Avalambe ॥

Gauri Uma Shankari Kali ।
Annapurna Jag Pratipali ॥

Sab Jan Ki Ishvari Bhagavati ।
Patiprana Parameshvari Sati ॥

Tumne Kathin Tapasya Kini ।
Narad Son Jab Shiksha Lini ॥

Ann Na Neer Na Vayu Ahara ।
Asthi Matratan Bhayu Tumhara ॥

Patra Ghas Ko Khadya Na Bhayu ।
Uma Nam Tab Tumne Payu ॥

Tap Biloki Rishi Sat Padhare ।
Lage Digavan Digi Na Hare ॥

Tab Tab Jai Jai Jai Uchchareu ।
Saptrshi Nij Geh Siddhareu ॥

Sur Vidhi Vishnu Pas Tab Aaye ।
Var Dene Ke Vachan Sunaye ॥

Mange Uma Var Pati Tum Tinason ।
Chahat Jag Tribhuvan Nidhi Jinason ॥

Evamastu Kahi Te Dou Gaye ।
Suphal Manorath Tumne Laye ॥

Kari Vivah Shiv Soun Bhama ।
Punah Kahai Har Ki Bama ॥

Jo Padhihai Jan Yah Chalisa ।
Dhan Jan Sukh Deihai Tehi Isa ॥

॥ Doha ॥

Kooti Chandrika Subhag Shir,
Jayati Jayati Sukh Kha‍ni
Parvati Nij Bhakt Hit,
Rahahu Sada Varadani ।

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download Shri Parvati Chalisa PDF

Shri Parvati Chalisa PDF

Leave a Comment