Download HinduNidhi App
Misc

श्री संतान गणपति स्तोत्र

Shri Santan Ganpati Stotra Hindi

MiscStotram (स्तोत्र निधि)हिन्दी
Share This

॥ स्तोत्र ॥

नमोऽस्तु गणनाथाय सिद्धिबुद्धियुताय च।
सर्वप्रदाय देवाय पुत्रवृद्धिप्रदाय च॥

गुरूदराय गुरवे गोत्रे गुह्यासिताय ते।
गोप्याय गोपिताशेषभुवनाय चिदात्मने॥

विश्वमूलाय भव्याय विश्वसृष्टिकराय ते।
नमो नमस्ते सत्याय सत्यपूर्णाय शुण्डिने॥

एकदन्ताय शुद्धाय सुमुखाय नमो नमः।
प्रपन्नजनपालाय प्रणतार्तिविनाशिने॥

शरणं भव देवेश संततिं सुदृढां कुरु।
भविष्यन्ति च ये पुत्रा मत्कुले गणनायक॥

ते सर्वे तव पूजार्थं निरताः स्युर्वरो मतः।
पुत्रप्रदमिदं स्तोत्रं सर्वसिद्धिप्रदायकम्॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download श्री संतान गणपति स्तोत्र PDF

श्री संतान गणपति स्तोत्र PDF

Leave a Comment