Download HinduNidhi App
Surya Dev

श्री सूर्य नमस्कार मंत्रं

Surya Namaskar Mantra Marathi

Surya DevMantra (मंत्र निधि)मराठी
Share This

|| श्री सूर्य नमस्कार मंत्रं ||

ॐ ध्यायेस्सदा सवितृमंडलमध्यवर्ती
नारायणस्सरसिजासन सन्निविष्टः ।
केयूरवान् मकरकुंडलवान् किरीटी
हारी हिरण्मयवपुः धृतशंखचक्रः ॥

ॐ मित्राय नमः ।
ॐ रवये नमः ।
ॐ सूर्याय नमः ।
ॐ भानवे नमः ।
ॐ खगाय नमः ।
ॐ पूष्णे नमः ।
ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ।
ॐ मरीचये नमः ।
ॐ आदित्याय नमः ।
ॐ सवित्रे नमः ।
ॐ अर्काय नमः ।
ॐ भास्कराय नमः ।
ॐ श्रीसवितृसूर्यनारायणाय नमः ॥

आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वंति दिने दिने ।
आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download श्री सूर्य नमस्कार मंत्रं PDF

श्री सूर्य नमस्कार मंत्रं PDF

Leave a Comment