Download HinduNidhi App
Shri Ganesh

तू सुखकर्ता – गणपतीची आरती

Tu Sukhakarta Ganpatichi Aarti Marathi

Shri GaneshAarti (आरती संग्रह)मराठी
Share This

॥ तू सुखकर्ता – गणपतीची आरती ॥

तू सुखकर्ता तू दुःखकर्ता
विघ्नविनाशक मोरया ।

संकटी रक्षी शरण तुला मी,
गणपतीबाप्पा मोरया ॥

मंगलमूर्ति तू गणनायक ।
वक्रतुंड तू सिद्धिविनायक ॥
तुझिया द्वारी आज पातलो ।
नेई स्थितिप्रति राया ॥

संकटी रक्षी शरण तुला मी..

तू सकलांचा भाग्यविधाता ।
तू विद्येचा स्वामी दाता ॥
ज्ञानदीप उजळून आमुचा ।
निमवी नैराश्याला ॥

संकटी रक्षी शरण तुला मी..

तू माता, तु पिता जग या ।
ज्ञाता तू सर्वस्व जगी या ॥
पामर मी स्वर उणे भासती ।
तुझी आरती गाया ॥

संकटी रक्षी शरण तुला मी..

मंगलमूर्ति मोरया । गणपतीबाप्पा मोरया ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download तू सुखकर्ता - गणपतीची आरती PDF

तू सुखकर्ता - गणपतीची आरती PDF

Leave a Comment