Download HinduNidhi App
Shani Dev

శని అష్టోత్తర శత నామావళి

108 Names of Shani Dev Telugu

Shani DevAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)తెలుగు
Share This

|| శని అష్టోత్తర శత నామావళి ||

ఓం శనైశ్చరాయ నమః ।
ఓం శాంతాయ నమః ।
ఓం సర్వాభీష్టప్రదాయినే నమః ।
ఓం శరణ్యాయ నమః ।
ఓం వరేణ్యాయ నమః ।
ఓం సర్వేశాయ నమః ।
ఓం సౌమ్యాయ నమః ।
ఓం సురవంద్యాయ నమః ।
ఓం సురలోకవిహారిణే నమః ।
ఓం సుఖాసనోపవిష్టాయ నమః ॥ 10 ॥

ఓం సుందరాయ నమః ।
ఓం ఘనాయ నమః ।
ఓం ఘనరూపాయ నమః ।
ఓం ఘనాభరణధారిణే నమః ।
ఓం ఘనసారవిలేపాయ నమః ।
ఓం ఖద్యోతాయ నమః ।
ఓం మందాయ నమః ।
ఓం మందచేష్టాయ నమః ।
ఓం మహనీయగుణాత్మనే నమః ।
ఓం మర్త్యపావనపదాయ నమః ॥ 20 ॥

ఓం మహేశాయ నమః ।
ఓం ఛాయాపుత్రాయ నమః ।
ఓం శర్వాయ నమః ।
ఓం శరతూణీరధారిణే నమః ।
ఓం చరస్థిరస్వభావాయ నమః ।
ఓం చంచలాయ నమః ।
ఓం నీలవర్ణాయ నమః ।
ఓం నిత్యాయ నమః ।
ఓం నీలాంజననిభాయ నమః ।
ఓం నీలాంబరవిభూషాయ నమః ॥ 30 ॥

ఓం నిశ్చలాయ నమః ।
ఓం వేద్యాయ నమః ।
ఓం విధిరూపాయ నమః ।
ఓం విరోధాధారభూమయే నమః ।
ఓం భేదాస్పదస్వభావాయ నమః ।
ఓం వజ్రదేహాయ నమః ।
ఓం వైరాగ్యదాయ నమః ।
ఓం వీరాయ నమః ।
ఓం వీతరోగభయాయ నమః ।
ఓం విపత్పరంపరేశాయ నమః ॥ 40 ॥

ఓం విశ్వవంద్యాయ నమః ।
ఓం గృధ్నవాహాయ నమః ।
ఓం గూఢాయ నమః ।
ఓం కూర్మాంగాయ నమః ।
ఓం కురూపిణే నమః ।
ఓం కుత్సితాయ నమః ।
ఓం గుణాఢ్యాయ నమః ।
ఓం గోచరాయ నమః ।
ఓం అవిద్యామూలనాశాయ నమః ।
ఓం విద్యాఽవిద్యాస్వరూపిణే నమః ॥ 50 ॥

ఓం ఆయుష్యకారణాయ నమః ।
ఓం ఆపదుద్ధర్త్రే నమః ।
ఓం విష్ణుభక్తాయ నమః ।
ఓం వశినే నమః ।
ఓం వివిధాగమవేదినే నమః ।
ఓం విధిస్తుత్యాయ నమః ।
ఓం వంద్యాయ నమః ।
ఓం విరూపాక్షాయ నమః ।
ఓం వరిష్ఠాయ నమః ।
ఓం గరిష్ఠాయ నమః ॥ 60 ॥

ఓం వజ్రాంకుశధరాయ నమః ।
ఓం వరదాభయహస్తాయ నమః ।
ఓం వామనాయ నమః ।
ఓం జ్యేష్ఠాపత్నీసమేతాయ నమః ।
ఓం శ్రేష్ఠాయ నమః ।
ఓం మితభాషిణే నమః ।
ఓం కష్టౌఘనాశకాయ నమః ।
ఓం పుష్టిదాయ నమః ।
ఓం స్తుత్యాయ నమః ।
ఓం స్తోత్రగమ్యాయ నమః ॥ 70 ॥

ఓం భక్తివశ్యాయ నమః ।
ఓం భానవే నమః ।
ఓం భానుపుత్రాయ నమః ।
ఓం భవ్యాయ నమః ।
ఓం పావనాయ నమః ।
ఓం ధనుర్మండలసంస్థాయ నమః ।
ఓం ధనదాయ నమః ।
ఓం ధనుష్మతే నమః ।
ఓం తనుప్రకాశదేహాయ నమః ।
ఓం తామసాయ నమః ॥ 80 ॥

ఓం అశేషజనవంద్యాయ నమః ।
ఓం విశేషఫలదాయినే నమః ।
ఓం వశీకృతజనేశాయ నమః ।
ఓం పశూనాం పతయే నమః ।
ఓం ఖేచరాయ నమః ।
ఓం ఖగేశాయ నమః ।
ఓం ఘననీలాంబరాయ నమః ।
ఓం కాఠిన్యమానసాయ నమః ।
ఓం ఆర్యగణస్తుత్యాయ నమః ।
ఓం నీలచ్ఛత్రాయ నమః ॥ 90 ॥

ఓం నిత్యాయ నమః ।
ఓం నిర్గుణాయ నమః ।
ఓం గుణాత్మనే నమః ।
ఓం నిరామయాయ నమః ।
ఓం నింద్యాయ నమః ।
ఓం వందనీయాయ నమః ।
ఓం ధీరాయ నమః ।
ఓం దివ్యదేహాయ నమః ।
ఓం దీనార్తిహరణాయ నమః ।
ఓం దైన్యనాశకరాయ నమః ॥ 100 ॥

ఓం ఆర్యజనగణ్యాయ నమః ।
ఓం క్రూరాయ నమః ।
ఓం క్రూరచేష్టాయ నమః ।
ఓం కామక్రోధకరాయ నమః ।
ఓం కళత్రపుత్రశత్రుత్వకారణాయ నమః ।
ఓం పరిపోషితభక్తాయ నమః ।
ఓం పరభీతిహరాయ నమః ।
ఓం భక్తసంఘమనోఽభీష్టఫలదాయ నమః ॥ 108 ॥

 

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download శని అష్టోత్తర శత నామావళి PDF

శని అష్టోత్తర శత నామావళి PDF

Leave a Comment