Download HinduNidhi App
Shani Dev

শনি অষ্টোত্তর শত নামাবলি

108 Names of Shani Dev Bengali

Shani DevAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)বাংলা
Share This

|| শনি অষ্টোত্তর শত নামাবলি ||

ওং শনৈশ্চরায নমঃ ।
ওং শাংতায নমঃ ।
ওং সর্বাভীষ্টপ্রদাযিনে নমঃ ।
ওং শরণ্যায নমঃ ।
ওং বরেণ্যায নমঃ ।
ওং সর্বেশায নমঃ ।
ওং সৌম্যায নমঃ ।
ওং সুরবংদ্যায নমঃ ।
ওং সুরলোকবিহারিণে নমঃ ।
ওং সুখাসনোপবিষ্টায নমঃ ॥ 10 ॥

ওং সুংদরায নমঃ ।
ওং ঘনায নমঃ ।
ওং ঘনরূপায নমঃ ।
ওং ঘনাভরণধারিণে নমঃ ।
ওং ঘনসারবিলেপায নমঃ ।
ওং খদ্যোতায নমঃ ।
ওং মংদায নমঃ ।
ওং মংদচেষ্টায নমঃ ।
ওং মহনীযগুণাত্মনে নমঃ ।
ওং মর্ত্যপাবনপদায নমঃ ॥ 20 ॥

ওং মহেশায নমঃ ।
ওং ছাযাপুত্রায নমঃ ।
ওং শর্বায নমঃ ।
ওং শরতূণীরধারিণে নমঃ ।
ওং চরস্থিরস্বভাবায নমঃ ।
ওং চংচলায নমঃ ।
ওং নীলবর্ণায নমঃ ।
ওং নিত্যায নমঃ ।
ওং নীলাংজননিভায নমঃ ।
ওং নীলাংবরবিভূষায নমঃ ॥ 30 ॥

ওং নিশ্চলায নমঃ ।
ওং বেদ্যায নমঃ ।
ওং বিধিরূপায নমঃ ।
ওং বিরোধাধারভূমযে নমঃ ।
ওং ভেদাস্পদস্বভাবায নমঃ ।
ওং বজ্রদেহায নমঃ ।
ওং বৈরাগ্যদায নমঃ ।
ওং বীরায নমঃ ।
ওং বীতরোগভযায নমঃ ।
ওং বিপত্পরংপরেশায নমঃ ॥ 40 ॥

ওং বিশ্ববংদ্যায নমঃ ।
ওং গৃধ্নবাহায নমঃ ।
ওং গূঢায নমঃ ।
ওং কূর্মাংগায নমঃ ।
ওং কুরূপিণে নমঃ ।
ওং কুত্সিতায নমঃ ।
ওং গুণাঢ্যায নমঃ ।
ওং গোচরায নমঃ ।
ওং অবিদ্যামূলনাশায নমঃ ।
ওং বিদ্যাঽবিদ্যাস্বরূপিণে নমঃ ॥ 50 ॥

ওং আযুষ্যকারণায নমঃ ।
ওং আপদুদ্ধর্ত্রে নমঃ ।
ওং বিষ্ণুভক্তায নমঃ ।
ওং বশিনে নমঃ ।
ওং বিবিধাগমবেদিনে নমঃ ।
ওং বিধিস্তুত্যায নমঃ ।
ওং বংদ্যায নমঃ ।
ওং বিরূপাক্ষায নমঃ ।
ওং বরিষ্ঠায নমঃ ।
ওং গরিষ্ঠায নমঃ ॥ 60 ॥

ওং বজ্রাংকুশধরায নমঃ ।
ওং বরদাভযহস্তায নমঃ ।
ওং বামনায নমঃ ।
ওং জ্যেষ্ঠাপত্নীসমেতায নমঃ ।
ওং শ্রেষ্ঠায নমঃ ।
ওং মিতভাষিণে নমঃ ।
ওং কষ্টৌঘনাশকায নমঃ ।
ওং পুষ্টিদায নমঃ ।
ওং স্তুত্যায নমঃ ।
ওং স্তোত্রগম্যায নমঃ ॥ 70 ॥

ওং ভক্তিবশ্যায নমঃ ।
ওং ভানবে নমঃ ।
ওং ভানুপুত্রায নমঃ ।
ওং ভব্যায নমঃ ।
ওং পাবনায নমঃ ।
ওং ধনুর্মংডলসংস্থায নমঃ ।
ওং ধনদায নমঃ ।
ওং ধনুষ্মতে নমঃ ।
ওং তনুপ্রকাশদেহায নমঃ ।
ওং তামসায নমঃ ॥ 80 ॥

ওং অশেষজনবংদ্যায নমঃ ।
ওং বিশেষফলদাযিনে নমঃ ।
ওং বশীকৃতজনেশায নমঃ ।
ওং পশূনাং পতযে নমঃ ।
ওং খেচরায নমঃ ।
ওং খগেশায নমঃ ।
ওং ঘননীলাংবরায নমঃ ।
ওং কাঠিন্যমানসায নমঃ ।
ওং আর্যগণস্তুত্যায নমঃ ।
ওং নীলচ্ছত্রায নমঃ ॥ 90 ॥

ওং নিত্যায নমঃ ।
ওং নির্গুণায নমঃ ।
ওং গুণাত্মনে নমঃ ।
ওং নিরামযায নমঃ ।
ওং নিংদ্যায নমঃ ।
ওং বংদনীযায নমঃ ।
ওং ধীরায নমঃ ।
ওং দিব্যদেহায নমঃ ।
ওং দীনার্তিহরণায নমঃ ।
ওং দৈন্যনাশকরায নমঃ ॥ 100 ॥

ওং আর্যজনগণ্যায নমঃ ।
ওং ক্রূরায নমঃ ।
ওং ক্রূরচেষ্টায নমঃ ।
ওং কামক্রোধকরায নমঃ ।
ওং কলত্রপুত্রশত্রুত্বকারণায নমঃ ।
ওং পরিপোষিতভক্তায নমঃ ।
ওং পরভীতিহরায নমঃ ।
ওং ভক্তসংঘমনোঽভীষ্টফলদায নমঃ ॥ 108 ॥

 

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download শনি অষ্টোত্তর শত নামাবলি PDF

শনি অষ্টোত্তর শত নামাবলি PDF

Leave a Comment