Download HinduNidhi App
Shiva

શિવ ચાલીસા

Shiva Chalisa Gujarati

ShivaChalisa (चालीसा संग्रह)ગુજરાતી
Share This

॥ શિવ ચાલીસા ॥

||દોહા||

જય ગણેશ ગિરિજાસુવન
મંગલ મૂલ સુજાન ।
કહત અયોધ્યાદાસ તુમ
દેઉ અભય વરદાન ॥

॥ ચૌપાઈ॥

જય ગિરિજાપતિ દીનદયાલા ।
સદા કરત સંતન પ્રતિપાલા ॥
ભાલ ચંદ્રમા સોહત નીકે ।
કાનન કુંડલ નાગ ફની કે ॥

અંગ ગૌર શિર ગંગ બહાયે ।
મુંડમાલ તન ક્ષાર લગાયે ॥
વસ્ત્ર ખાલ બાઘંબર સોહે ।
છવિ કો દેખિ નાગ મન મોહે ॥

મૈના માતુ કિ હવે દુલારી ।
વામ અંગ સોહત છવિ ન્યારી ॥
કર ત્રિશૂલ સોહત છવિ ભારી ।
કરત સદા શત્રુન ક્ષયકારી ॥

નંદી ગણેશ સોહૈં તહં કૈસે ।
સાગર મધ્ય કમલ હૈં જૈસે ॥
કાર્તિક શ્યામ ઔર ગણરા-ઊ ।
યા છવિ કૌ કહિ જાત ન કા-ઊ ॥

દેવન જબહીં જાય પુકારા ।
તબહિં દુખ પ્રભુ આપ નિવારા ॥
કિયા ઉપદ્રવ તારક ભારી ।
દેવન સબ મિલિ તુમહિં જુહારી ॥

તુરત ષડાનન આપ પઠાયૌ ।
લવ નિમેષ મહં મારિ ગિરાયૌ ॥
આપ જલંધર અસુર સંહારા ।
સુયશ તુમ્હાર વિદિત સંસારા ॥

ત્રિપુરાસુર સન યુદ્ધ મચાયી ।
તબહિં કૃપા કર લીન બચાયી ॥
કિયા તપહિં ભાગીરથ ભારી ।
પુરબ પ્રતિજ્ઞા તાસુ પુરારી ॥

દાનિન મહં તુમ સમ કો-ઉ નાહીમ્ ।
સેવક સ્તુતિ કરત સદાહીમ્ ॥
વેદ માહિ મહિમા તુમ ગાયી ।
અકથ અનાદિ ભેદ નહીં પાયી ॥

પ્રકટે ઉદધિ મંથન મેં જ્વાલા ।
જરત સુરાસુર ભે વિહાલા ॥
કીન્હ દયા તહં કરી સહાયી ।
નીલકંઠ તબ નામ કહાયી ॥

પૂજન રામચંદ્ર જબ કીન્હામ્ ।
જીત કે લંક વિભીષણ દીન્હા ॥
સહસ કમલ મેં હો રહે ધારી ।
કીન્હ પરીક્ષા તબહિં ત્રિપુરારી ॥

એક કમલ પ્રભુ રાખે-ઉ જોયી ।
કમલ નયન પૂજન ચહં સોયી ॥
કઠિન ભક્તિ દેખી પ્રભુ શંકર ।
ભયે પ્રસન્ન દિએ ઇચ્છિત વર ॥

જય જય જય અનંત અવિનાશી ।
કરત કૃપા સબકે ઘટ વાસી ॥
દુષ્ટ સકલ નિત મોહિ સતાવૈમ્ ।
ભ્રમત રહૌં મોહે ચૈન ન આવૈમ્ ॥

ત્રાહિ ત્રાહિ મૈં નાથ પુકારો ।
યહ અવસર મોહિ આન ઉબારો ॥
લે ત્રિશૂલ શત્રુન કો મારો ।
સંકટ સે મોહિં આન ઉબારો ॥

માત પિતા ભ્રાતા સબ કોયી ।
સંકટ મેં પૂછત નહિં કોયી ॥
સ્વામી એક હૈ આસ તુમ્હારી ।
આય હરહુ મમ સંકટ ભારી ॥

ધન નિર્ધન કો દેત સદા હી ।
જો કોયી જાંચે સો ફલ પાહીમ્ ॥
અસ્તુતિ કેહિ વિધિ કરોં તુમ્હારી ।
ક્ષમહુ નાથ અબ ચૂક હમારી ॥

શંકર હો સંકટ કે નાશન ।
મંગલ કારણ વિઘ્ન વિનાશન ॥
યોગી યતિ મુનિ ધ્યાન લગાવૈમ્ ।
શારદ નારદ શીશ નવાવૈમ્ ॥

નમો નમો જય નમઃ શિવાય ।
સુર બ્રહ્માદિક પાર ન પાય ॥
જો યહ પાઠ કરે મન લાયી ।
તા પર હોત હૈં શંભુ સહાયી ॥

રનિયાં જો કોયી હો અધિકારી ।
પાઠ કરે સો પાવન હારી ॥
પુત્ર હોન કી ઇચ્છા જોયી ।
નિશ્ચય શિવ પ્રસાદ તેહિ હોયી ॥

પંડિત ત્રયોદશી કો લાવે ।
ધ્યાન પૂર્વક હોમ કરાવે ॥
ત્રયોદશી વ્રત કરૈ હમેશા ।
તન નહિં તાકે રહૈ કલેશા ॥

ધૂપ દીપ નૈવેદ્ય ચઢાવે ।
શંકર સમ્મુખ પાઠ સુનાવે ॥
જન્મ જન્મ કે પાપ નસાવે ।
અંત ધામ શિવપુર મેં પાવે ॥

કહૈં અયોધ્યાદાસ આસ તુમ્હારી ।
જાનિ સકલ દુખ હરહુ હમારી ॥

||દોહા||

નિત નેમ ઉઠિ પ્રાતઃહી પાઠ કરો ચાલીસ ।
તુમ મેરી મનકામના પૂર્ણ કરો જગદીશ ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download શિવ ચાલીસા PDF

શિવ ચાલીસા PDF

Leave a Comment